Актуализация на процедурата по обжалване на спирането на профил (септември 2023 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

От октомври 2023 г. избрани рекламодатели, чиито профили са спрени поради нарушаване на правилата на Google Ads, трябва първо да извършат потвърждаване на рекламодателя, за да могат да обжалват спирането на профила си. Рекламодателите, използващи месечно фактуриране, не трябва да извършват потвърждаване на рекламодателя и могат директно да обжалват спирането на профила. Ще въведем тази процедура на 10 октомври 2023 г., като пълното ѝ внедряване ще продължи приблизително 4 седмици.

От рекламодателите може да бъде изискано да предоставят следната информация за потвърждаване на рекламодателя във връзка с процедурата по обжалване на спирането на профил:

  • D-U-N-S номер, ако рекламодателят е организация;
  • социалноосигурителен номер в САЩ или телефонен номер, ако рекламодателят е физическо лице.

(Публикувано на 11 септември 2023 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню