Nội dung cập nhật đối với chính sách về Các tính năng và định dạng quảng cáo bị hạn chế (tháng 9 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Như đã thông báo từ trước, Google sẽ cập nhật chính sách về Các tính năng và định dạng quảng cáo bị hạn chế để phản ánh một yêu cầu mới đối với việc sử dụng các dịch vụ trình theo dõi lượt nhấp. Trong thông báo đó, chúng tôi đã tuyên bố rằng kể từ tuần bắt đầu vào ngày 28 tháng 8, những tài khoản nhà quảng cáo lần đầu sử dụng trình theo dõi lượt nhấp sẽ chỉ được phép sử dụng trình theo dõi lượt nhấp được chứng nhận trong tính năng Mẫu theo dõi, nếu không, quảng cáo của họ có thể bị từ chối. Hôm nay, chúng tôi xin thông báo rằng chúng tôi sẽ kéo dài giai đoạn trước khi thực thi cho đến hết ngày 11 tháng 9 năm 2023. Kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2023, chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi chính sách này và sẽ mất khoảng 4 tuần để chính sách có hiệu lực thi hành đầy đủ. Hiện tại, những nhà quảng cáo đang sử dụng trình theo dõi lượt nhấp của bên thứ ba trước ngày 11 tháng 9 có thể tiếp tục sử dụng tính năng Mẫu theo dõi mà không bị hạn chế.

(Đăng vào tháng 8 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính