Ενημέρωση στις μορφές διαφήμισης και τις λειτουργίες που υπόκεινται σε περιορισμούς (Σεπτέμβριος 2023)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

H Google έχει ανακοινώσει στο παρελθόν ότι θα ενημερώσει την πολιτική για τις Μορφές διαφήμισης και λειτουργίες που υπόκεινται σε περιορισμούς, προκειμένου να αντικατοπτρίζει μια νέα απαίτηση για τη χρήση υπηρεσιών εφαρμογών παρακολούθησης κλικ. Σε αυτήν την ανακοίνωση, δηλώσαμε ότι από την εβδομάδα που ξεκινά στις 28 Αυγούστου, οι λογαριασμοί διαφημιζομένων που χρησιμοποιούν εφαρμογές παρακολούθησης κλικ στη λειτουργία Πρότυπο παρακολούθησης των διαφημίσεών τους μπορεί να απορριφθεί. Σήμερα ανακοινώνουμε την παράταση της περιόδου πριν την εφαρμογή της πολιτικής έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2023. Η πολιτική θα αρχίσει να εφαρμόζεται στις 11 Σεπτεμβρίου 2023, ενώ μπορεί να χρειαστούν έως και περίπου τέσσερις εβδομάδες για την πλήρη εφαρμογή της πολιτικής. Προς το παρόν, οι διαφημιζόμενοι που χρησιμοποιούν εφαρμογές παρακολούθησης κλικ τρίτου μέρους πριν τις 11 Σεπτεμβρίου μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη λειτουργία του προτύπου παρακολούθησης χωρίς περιορισμούς.

(Δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο 2023)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού