Актуализация на правилата за ограничени рекламни формати и функции (септември 2023 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Google вече обяви, че ще актуализира правилата за ограничени рекламни формати и функции така, че да отразяват ново изискване относно използването на услуги за проследяване на кликвания. В съобщението обявихме, че от 28 август профилите на рекламодатели, които за пръв път използват проследяване на кликвания, ще могат да използват само сертифицирани услуги за проследяване на кликвания във функцията Шаблон за проследяване. В противен случай рекламите им може да не бъдат одобрени. Днес съобщаваме, че ще удължим периода преди влизане в сила на тези правила до 11 септември 2023 г. Ще започнем да прилагаме правилата на 11 септември 2023 г., като пълното им внедряване ще продължи приблизително 4 седмици. Засега рекламодателите, използвали услуги за проследяване на кликванията на трети страни преди 11 септември, могат да продължат да използват и функцията „Шаблон за проследяване“ без ограничения.

(Публикувано през август 2023 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню