Актуализация на изискванията за „Информация за бизнеса“ (август 2023 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

На 25 септември 2023 г. Google ще актуализира изискванията за „Информация за бизнеса“.

В актуализацията се изяснява изискването, че името и логото на бизнеса на рекламодателя трябва ясно да са показани на целевата страница на съответната реклама. Ще започнем да прилагаме тези правила на 25 септември 2023 г.

За повече информация вижте статията Изисквания за „Информация за бизнеса“в Помощния център на Google Ads.

(Публикувано през август 2023 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню