Nội dung cập nhật đối với chính sách về Nội dung chính trị (tháng 9 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào giữa tháng 11 năm 2023, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách về Nội dung chính trị để yêu cầu tất cả nhà quảng cáo bầu cử đã xác minh ở những khu vực bắt buộc xác minh phải công bố thông tin nổi bật khi quảng cáo của họ có chứa nội dung tổng hợp mô tả người hay sự kiện chân thực hoặc thực tế. Thông tin công bố này phải rõ ràng và dễ thấy, đồng thời phải được đặt ở vị trí mà người dùng có khả năng sẽ chú ý. Chính sách này sẽ áp dụng cho nội dung hình ảnh, video và âm thanh.

Quảng cáo chứa nội dung tổng hợp đã được thay đổi hoặc tạo ra một cách không đáng kể đối với các tuyên bố được đưa ra trong quảng cáo sẽ được miễn trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu về thông tin công bố này. Điều này bao gồm các kỹ thuật chỉnh sửa (như đổi kích thước hình ảnh, cắt xén, chỉnh sửa màu sắc hoặc làm sáng, sửa lỗi (ví dụ: loại bỏ "mắt đỏ") hoặc chỉnh sửa nền) không tạo ra nội dung mô tả chân thực về các sự kiện thực tế.

Sau đây là các ví dụ (chưa đầy đủ) về nội dung quảng cáo phải chứa thông tin công bố rõ ràng và dễ thấy:

  • Quảng cáo có nội dung tổng hợp xuất hiện như thể một người đang nói hoặc làm điều gì đó mà họ đã không nói hoặc làm
  • Quảng cáo có nội dung tổng hợp làm thay đổi cảnh quay của một sự kiện thực tế hoặc mô tả chân thực một sự kiện để mô tả những cảnh không thực sự diễn ra

(Đăng vào tháng 9 năm 2023) 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính