Ενημερώσεις της Πολιτικής σχετικά με το πολιτικό περιεχόμενο (Σεπτέμβριος 2023)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Στα μέσα Νοεμβρίου 2023, θα ενημερώσουμε την Πολιτική σχετικά με το πολιτικό περιεχόμενο, προκειμένου όλοι οι διαφημιζόμενοι με προεκλογικές διαφημίσεις σε περιοχές όπου απαιτείται επαλήθευση να υποχρεούνται να προβαίνουν σε εμφανή αποκάλυψη, όταν οι διαφημίσεις τους περιέχουν συνθετικό περιεχόμενο που απεικονίζει με μη αυθεντικό τρόπο πραγματικούς ανθρώπους ή ανθρώπους με ρεαλιστική εμφάνιση ή αντίστοιχα συμβάντα. Η παραπάνω αποκάλυψη πρέπει να είναι σαφής και ευδιάκριτη, ενώ πρέπει να τοποθετείται σε σημείο όπου οι χρήστες μπορούν να την αντιληφθούν. Η πολιτική αυτή θα ισχύει για περιεχόμενο με εικόνες, βίντεο και ήχο.

Διαφημίσεις που περιέχουν συνθετικό περιεχόμενο, το οποίο έχει αλλοιωθεί ή δημιουργηθεί με τρόπο επουσιώδη σε σχέση με τους ισχυρισμούς της διαφήμισης, θα εξαιρούνται από τις εν λόγω απαιτήσεις αποκάλυψης. Αυτό περιλαμβάνει τεχνικές επεξεργασίας, όπως αλλαγή μεγέθους εικόνας, περικοπή, διόρθωση χρώματος ή φωτεινότητας, διόρθωση ελαττωμάτων (για παράδειγμα, κατάργηση κόκκινων ματιών) ή αλλαγές στο παρασκήνιο που δεν δημιουργούν ρεαλιστικές απεικονίσεις πραγματικών συμβάντων.

Στα παραδείγματα περιεχομένου διαφήμισης που απαιτεί σαφή και ευδιάκριτη αποκάλυψη περιλαμβάνονται τα εξής (ενδεικτικά):

  • Μια διαφήμιση με συνθετικό περιεχόμενο που την κάνει να φαίνεται σαν να λέει κάποιος ή να κάνει κάτι που δεν είπε ή δεν έκανε
  • Μια διαφήμιση με συνθετικό περιεχόμενο που τροποποιεί πλάνα από ένα πραγματικό συμβάν ή δημιουργεί μια ρεαλιστική απεικόνιση ενός συμβάντος που απεικονίζει σκηνές οι οποίες δεν έλαβαν χώρα στην πραγματικότητα

(Δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο 2023) 

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού