Актуализации на правилата за политическото съдържание (септември 2023 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

В средата на ноември 2023 г. ще актуализираме правилата си за политическото съдържание така, че да изискват всички потвърдени рекламодатели на предизборни реклами в регионите, където потвърждаването е задължително, да включват ясно разкриване на информация, когато рекламите им имат изкуствено съдържание, което представлява по неавтентичен начин действителни или реалистично изглеждащи хора или събития. Разкриването трябва да е ясно и очевидно и да бъде разположено на място, където е вероятно да бъде забелязано от потребителите. Тези правила ще важат за графично, видео- и аудиосъдържание.

Рекламите с изкуствено съдържание, променено или генерирано по начин, който не е от съществено значение за твърденията в рекламата, ще бъде освободено от тези изисквания за разкриването. Това включва техники за редактиране на изображенията като преоразмеряване, подрязване, коригиране на цвета или яркостта, коригиране на дефекти (напр. премахване на ефекта „червени очи“) или редакции на фона, които не изобразяват действителни събития по реалистичен начин.

Примерите за рекламно съдържание, за което се изисква ясно и очевидно разкриване, включват (без изброяването да е изчерпателно):

  • Реклама с изкуствено съдържание, което изглежда така, сякаш дадено лице казва или прави нещо, което не е казало или направило
  • Реклама с изкуствено съдържание, което променя заснетия материал от действително събитие или генерира реалистично представяне на събитие, като изобразява сцени, които в действителност не са се случили.

(Публикувано през септември 2023 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню