Avstängning – fakturering och betalning

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Nedan är de vanligaste orsakerna till att ditt konto stängs av på grund av problem med fakturering och betalning:

 • Obetalt saldo: Om ditt konto har ett eller flera obetalda saldon kan det stängas av tillfälligt. Gör en betalning eller läs om hur du åtgärdar en avvisad betalning.
 • Misstänkt betalningsaktivitet: Om vi upptäcker misstänkt eller obehörig betalningsaktivitet i ditt konto kan vi begränsa hur mycket kontot kan spendera eller stänga av kontot.
 • Begära en återbetalning: Om du ger din bank eller ditt kreditkortsföretag i uppdrag att återkalla en betalning som har gjorts mot ett legitimt Google Ads-saldo (kallas även att begära återbetalning) kan ditt konto stängas av.
 • Otillåten användning av kampanjkod: Om du försöker sälja kampanjkoder eller använda fler än en kampanjkod i ett konto kan kontot stängas av. Mer information finns i de landsspecifika användarvillkoren och villkoren för kampanjkoder.
Om du bestämmer dig för att överklaga kontoavstängningen kan vi be dig att verifiera senaste betalningsaktivitet eller ändringar som har gjorts i ditt Google Ads-konto.

Information om överklagande – fakturering och betalning

Betalningsverifiering vid överklagande av kontoavstängning

Innan vi bearbetar ditt överklagande om avstängning av ditt Google Ads-konto på grund av problem med fakturering och betalning kan vi be dig att verifiera din betalningsmetod inom 30 dagar.

Allmänna meddelanden om ditt överklagande av avstängning och om verifieringen skickas via Google Ads och uppdateringar om din verifiering skickas via Google Payments (payments-noreply@google.com).

När din identitet/betalningsmetod har verifierats skickas ditt överklagande för granskning. Du får e-postmeddelanden från Google Ads om status på ditt överklagande av avstängning.

Om verifiering

Vilka uppgifter du kan bli ombedd att uppge

Du kan bli ombedd att verifiera betalningsmetoderna för att slutföra verifieringen. I så fall kan du begära en verifieringskod.

Om kodbaserad verifiering inte är tillgänglig kan du bli ombedd att skicka in dokument för att verifiera följande information:

 • juridiskt namn
 • namnet som används i betalningsprofilen
 • adress
 • födelsedatum
 • en bild av din nationella id-handling
 • adressbevis
 • en bild på betalningsmetoden.

Hur vi använder dina uppgifter

Google använder informationen du uppger för att

 • verifiera betalningsmetoden
 • skydda mot bedrägeri och otillåten användning
 • förbättra verifieringstjänster för Googles produkter.

Din verifierade information, som namn och adress, lagras i ditt Google-konto. Du kan hantera dina verifierade uppgifter på payments.google.com.

När det är tillämpligt behandlas informationen du skickar in i enlighet med Googles integritetspolicy och integritetsmeddelandet för Google Payments.

Så här slutför du verifieringen

För att verifiera informationen kan du behöva skicka in dokument eller begära en kod.

 1. Du får ett e-postmeddelande från Google Ads om du behöver verifiera din betalningsmetod.
 2. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 3. Klicka på Slutför betalningsverifiering i panelen till höger.
 4. När du ombeds att begära en verifieringskod eller ladda upp dokumentation följer du anvisningarna nedan för varje förfrågan.
 5. Upprepa ovanstående steg för varje betalningsmetod som behöver verifieras.
 6. När alla verifieringar har slutförts skickas ditt överklagande av avstängningen för granskning. Du får e-postuppdateringar från Google Ads när granskningen har slutförts.

Begär en verifieringskod

 1. Klicka på Hämta kod.
 2. Öppna webbplatsen för betalningsmetodens utfärdare och logga in på kontot.
 3. I din transaktionshistorik hittar du en tillfällig debitering på mindre än 1,95 USD med namnet ”GOOGLE”. Verifieringskoden är de sex sista siffrorna som kommer efter ”GOOGLE”.
  • Beloppet på den tillfälliga debiteringen varierar efter valutatyp.
  • Du bör få koden direkt, men det kan ta upp till sju dagar.
  • Tips! Debiteringen eller det reserverade beloppet på ditt konto är tillfällig. Debiteringar återbetalas inom 30 dagar.
 4. Gå tillbaka till ditt Google Ads-konto.
 5. Ange den sexsiffriga koden.
 6. Klicka på Verifiera.

Ladda upp dokument

För att verifiera din betalningsmetod letar du upp verifieringsbegäran i panelen till höger i ditt Google Ads-konto. Du kan använda länken i verifieringsbegäran för att hitta en lista över godkända dokument och anvisningar.

Se till att dokumenten

 • har samma fullständiga namn i alla dokument du skickar in
 • är uppdaterade och inte har förfallit
 • är läsbara.

Kontrollera att bilden du laddar upp

 • visar ett dokument och inte något annat
 • är läsbar
 • är i färg och inte svartvit
 • inte är oskarp, har ljusreflexer eller är tagen i svag belysning
 • visar alla fyra hörn av det fullständiga dokumentet.

Tips!

 • Kontrollera att namn, adress och betalningsuppgifter är aktuella i ditt Google Ads-konto.
 • När du har skickat in dokumenten kan verifieringen ta några dagar.

Åtgärda problem med verifieringen

Åtgärda problem med verifieringskoder och tillfälliga reserverade belopp

Läs om hur du åtgärdar problem när du försöker verifiera betalningsmetoder med en verifieringskod.

Åtgärda problem med dokumentverifiering

Så här åtgärdar du problemet:

 • Om du får ett e-postmeddelande eller ett felmeddelande: Följ anvisningarna i meddelandet.
 • Om du behöver hjälp från vårt team med att lösa problemet: Vi kontaktar dig efter att vi har granskat informationen.

Verifieringen misslyckades

Om du misslyckades med verifieringen får du ett e-postmeddelande strax efter beslutet. Följ anvisningarna i e-postmeddelandet om du vill överklaga beslutet.

 

Vanliga frågor och avstängning på grund av problem med fakturering och betalning

Finns det några andra överträdelser som kan leda till avstängning av kontot?

Ja. Överträdelser av Google Ads policyer eller användarvillkor kan leda till att kontot stängs av. Se översikt av avstängning av Google Ads-konto om du vill veta mer om andra orsaker till kontoavstängning.

Hur meddelas en annonsör om en avstängning?

Annonsörer vars konton blir avstängda får en avisering i kontot och ett e-postmeddelande. I e-postmeddelandet identifieras alla överträdelser som annonsören stängts av för samt en länk för överklagan.

Går det att överklaga en kontoavstängning?

Ja. Om du anser att det har skett ett misstag och att du inte har brutit mot våra policyer kan du skicka in ett överklagande.

Kan en avstängd annonsör skapa eller använda andra konton?

Nej. Konton som är kopplade till det avstängda kontot (till exempel konton med samma e-post eller betalningsmetod eller konton som är länkade till samma förvaltarkonto) stängs av. Vi tar användarnas säkerhet på största allvar. Annonsörers åtgärder som utsätter våra användare, Google eller våra partner för risk blockeras från Google Ads. Dessutom stängs alla nya konton som annonsören försöker skapa av.

Kan en annonsör få åtkomst till sina avstängda konton?

Avstängda konton kan inte visa annonser. Annonsörerna kan dock fortfarande komma åt sina avstängda konton och eventuella tillhörande rapporter.

Hur många gånger kan annonsörer överklaga avstängningen av deras konto?

Vi rekommenderar starkt att du endast överklagar kontoavstängningen när du har gjort lämpliga ändringar för att följa våra policyer och kontot är klart att granskas igen. Om du skickar in för många överklaganden av samma kontoavstängning kanske vi inte bearbetar dem för att säkerställa den övergripande stabiliteten av våra system. Att skicka in ett överklagande åt gången säkerställer ett snabbt svar och en granskning.

Om vi får indikationer på att du använder överklagandefunktionen på ett felaktigt sätt slutar vi behandla särskilda överklaganden i sju dagar.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny