Nội dung cập nhật đối với Các tính năng và định dạng quảng cáo bị hạn chế (tháng 8 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 8, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách của Google Ads về Các tính năng và định dạng quảng cáo bị hạn chế để phản ánh một yêu cầu mới đối với việc sử dụng các dịch vụ trình theo dõi lượt nhấp. Kể từ tuần bắt đầu vào ngày 28 tháng 8, những tài khoản nhà quảng cáo lần đầu sử dụng trình theo dõi lượt nhấp sẽ chỉ được phép sử dụng những trình theo dõi lượt nhấp được chứng nhận trong tính năng Mẫu theo dõi, nếu không, quảng cáo của họ có thể bị từ chối. Hiện tại, những nhà quảng cáo sử dụng trình theo dõi lượt nhấp trước ngày 28 tháng 8 có thể tiếp tục sử dụng tính năng Mẫu theo dõi mà không bị hạn chế.

Nhà cung cấp dịch vụ trình theo dõi lượt nhấp có thể đăng ký xin cấp giấy chứng nhận cho trình theo dõi lượt nhấp của họ. Vui lòng tham khảo trang web này để biết nguyên tắc cấp giấy chứng nhận trước khi đăng ký. Một số nhà cung cấp dịch vụ trình theo dõi lượt nhấp đáp ứng nguyên tắc cấp giấy chứng nhận đã tự động được chứng nhận. Đây là danh sách các trình theo dõi lượt nhấp này. Tất cả những nhà cung cấp trình theo dõi lượt nhấp đã hoàn tất quy trình chứng nhận sẽ được thêm vào danh sách này.

(Đăng vào ngày 27 tháng 6 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính