Актуализация: нови правила за прозрачност на рекламите (юни 2023 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През юли 2023 г. Google ще въведе нови правила за прозрачност на рекламите, в които подробно се описва определена информация, отнасяща се за рекламодателите, която Google ще предоставя на всички потребители чрез Центъра за прозрачност на рекламите и разкриването на информация в рекламите, както и как може да се получи достъп до тази информация.

В Центъра за прозрачност на рекламите и в разкриванията в рекламите Google ще показва информация за рекламодателите, като името, местоположението и рекламите, които са показвали за определен период от време, за всички рекламодатели, показващи реклами в платформите на Google (включително Google Търсене и YouTube). Това включва и рекламодатели, които все още не са потвърдени по програмата за потвърждаване на рекламодатели.

За да спазим приложимите закони, възможно е също да сме задължени да разкриваме определена допълнителна информация за рекламодателите си и рекламните кампании на потребителите на услугите си, в зависимост от държавата. Това може да включва например:

  • информация за насочване, общия брой получатели за всяка реклама и предмета на рекламата.
  • Google ще направи тази информация достъпна в Центъра за прозрачност на рекламите, включително чрез публичен API.

По-подробна информация ще бъде предоставена в правилата.

(Публикувано на 8 юни 2023 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню