Nội dung cập nhật đối với Chính sách về sản phẩm và dịch vụ tài chính (tháng 4 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 4 năm 2023, Google sẽ cập nhật Chính sách về sản phẩm và dịch vụ tài chính để làm rõ phạm vi và các yêu cầu đối với quảng cáo về hoạt động kinh doanh và dịch vụ liên quan đến tiền mã hoá.

Kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2023, những nhà quảng cáo cung cấp Sàn giao dịch tiền mã hoá nhắm đến Indonesia có thể quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ đó nếu đáp ứng các yêu cầu sau đây và được Google chứng nhận.

Indonesia (Sàn giao dịch tiền mã hoá)

Google cho phép quảng cáo về các sàn giao dịch tiền mã hoá nhắm đến Indonesia, miễn là nhà quảng cáo có giấy phép Crypto Asset Physical Trader thích hợp do Bappebti cấp. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương.

Xin lưu ý rằng chúng tôi rất mong tất cả các nhà quảng cáo đều tuân thủ luật pháp địa phương ở bất kỳ khu vực nào mà quảng cáo của họ nhắm mục tiêu đến. Chính sách này sẽ áp dụng trên toàn cầu cho tất cả các tài khoản quảng cáo những sản phẩm tài chính này. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo bài viết Giới thiệu về giấy chứng nhận về sản phẩm tài chính bị hạn chế.

Trong trường hợp bạn vi phạm chính sách này, Google sẽ đưa ra cảnh báo ít nhất 7 ngày trước khi tạm ngưng tài khoản của bạn.

(Đăng vào tháng 2 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính