Актуализиране на правилата за финансови продукти и услуги (април 2023 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През април 2023 г. Google ще актуализира правилата за финансови продукти и услуги, така че да изясним обхвата и изискванията за допускане на рекламиране на бизнеси и услуги, свързани с криптовалути.

От 28 април 2023 г. рекламодателите, предлагащи насочване към борси за криптовалути в Индонезия, може да рекламират тези продукти и услуги, когато отговарят на следните изисквания и са сертифицирани от Google.

Индонезия (борси за криптовалути)

Google допуска популяризирането на насочени към Индонезия реклами, популяризиращи борси за криптовалути, стига рекламодателят да притежава подходящия лиценз от Bappebti за физически търговец на криптоактиви. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Искаме да Ви напомним, че очакваме всички рекламодатели да спазват местното законодателство на региона, към който са насочени рекламите им. Тези правила ще се прилагат глобално за всички профили, които рекламират такива финансови продукти. За по-подробна информация вижте Всичко за сертифицирането за ограничени финансови продукти.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предупреждение. Ще получите предупреждение поне 7 дни преди спиране на профила.

(Публикувано през февруари 2023 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню