עדכון למדיניות בנושא מסמכים ממשלתיים ושירותים רשמיים (ינואר 2023)

Google מספקת גרסאות מתורגמות של המאמרים במרכז העזרה, אבל התוכן של המדיניות שלנו אמור להיות זהה בכל הגרסאות. אנחנו אוכפים את המדיניות לפי נוסח הגרסה באנגלית. כדי לקרוא את המאמר הזה בשפה אחרת, השתמשו בתפריט הנפתח שבתחתית הדף.

במרץ 2023 נעדכן את סעיפי המדיניות של Google Ads בנושא מסמכים ממשלתיים ושירותים רשמיים. העדכון יתבצע באופן הבא:

  • נחליף את אופן ההצגה של המדיניות ברשימה מקיפה של כל הקטגוריות שהיא חלה עליהן.
  • נכלול במדיניות החרגות של קטגוריות באופן ספציפי לאזורים מסוימים.
  • נכלול במדיניות מספרי זיהוי עסקים המונפקים על ידי הממשלה.
  • נאפשר ספקים ממשלתיים מורשים ונוציא משימוש את הדרישה ל"ספקים מיופי כוח".

נתחיל לאכוף את המדיניות המעודכנת ב-31 במרץ 2023, ויחלפו כ-6 שבועות עד לאכיפה מלאה.

מכיוון שהמדיניות המעודכנת מספקת רשימה מקיפה של כל הקטגוריות שהיא חלה עליהן, אנחנו מצרפים קישור למדיניות המלאה, כולל השינויים, במקום לכלול את השינויים ביומן השינויים הזה.

המדיניות הנוכחית שלנו למסמכים ממשלתיים ולשירותים רשמיים כוללת רשימה של שירותים מקצועיים שהמדיניות אינה מגבילה. הרשימה לא מופיעה שוב במדיניות החדשה, כי במקום זאת המדיניות החדשה מספקת רשימה מקיפה של המסמכים והשירותים שהיא חלה עליהם. אם מסמך או שירות לא מוזכרים במדיניות, היא לא חלה עליהם.

הפרה של המדיניות הזו עשויה להוביל להשעיית החשבון, אבל רק לאחר אזהרה מראש. אזהרה תינתן 7 ימים לפחות לפני השעיית החשבון.

יש לעיין במדיניות המעודכנת הזו כדי לבדוק אם היא חלה על המודעות שלך. אם כן, יש להסיר את אותן המודעות לפני 31 במרץ 2023.

(פורסם ב-31 בינואר 2023)

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי