Актуализация на правилата за документи и официални услуги на публичната администрация (януари 2023 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

В края на март 2023 г. правилата на Google Ads за документи и официални услуги, предоставяни от публичната администрация, ще бъдат актуализирани, както следва:

  • Променяме правилата така, че да представляват изчерпателен списък само с включените в обхвата им категории.
  • Включваме изключения на категориите за конкретни региони.
  • Включваме в обхвата на правилата документ за идентификация на бизнеса, издаван от публичната администрация.
  • Допускаме упълномощени от публичната администрация доставчици и оттегляме изискването за „делегирани доставчици“.

Ще започнем да прилагаме актуализираните правила от 31 март 2023 г., като за пълното им внедряване ще са необходими приблизително шест седмици.

Тъй като актуализираните правила представляват изчерпателен списък с включените категории, предоставяме връзка към напълно преработените правила, вместо да го включваме в този регистрационен файл с промени.

В текущите правила за документи и услуги на публичната администрация е включен списък с професионални услуги, за които няма ограничения. Този списък не е дублиран в новите правила, тъй като вместо него те предоставят изчерпателен списък на включените в обхвата им документи и услуги. Ако документ или услуга не са споменати в правилата, те не попадат в обхвата им.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила.

Моля, прегледайте тази актуализация на правилата, за да определите дали някоя от рекламите Ви попада в обхвата им. Ако е така, премахнете съответните реклами преди 31 март 2023 г.

(Публикувано на 31 януари 2023 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню