Thành phần Thông tin doanh nghiệp (tháng 10 năm 2022)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào ngày 14 tháng 10 năm 2022, chúng tôi sẽ ra mắt chính sách mới của Google Ads về định dạng thành phần Thông tin doanh nghiệp. Chính sách mới này cho phép nhà quảng cáo bổ sung các thành phần liên quan đến doanh nghiệp (như Tên doanh nghiệp và Biểu trưng) vào Quảng cáo dạng văn bản hiện có. Tìm hiểu thêm về thành phần Thông tin doanh nghiệp tại đây.  Chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi nội dung cập nhật chính sách này từ tháng 10 và sẽ mất khoảng 4 tuần để chính sách này có hiệu lực thi hành đầy đủ.

Nếu nhà quảng cáo vi phạm chính sách này, thành phần thông tin doanh nghiệp của họ có thể sẽ không phân phát được. Google có thể từ chối phân phát những thành phần thông tin doanh nghiệp vi phạm chính sách mà không cần thông báo. 

(Đăng vào tháng 10 năm 2022)

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính