Cập nhật Chính sách về dịch vụ tài chính ở Vương quốc Anh (Tháng 12 năm 2022)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Lưu ý: Nhật ký thay đổi này đã được sửa vào ngày 22 tháng 11 năm 2022 để phản ánh chính xác tác động đối với Chuyên viên thanh lý tài sản phá sản.

Vào ngày 6 tháng 12 năm 2022, Google Ads sẽ cập nhật Chính sách về dịch vụ tài chính ở Vương quốc Anh

Trong lần cập nhật chính sách này, sẽ có 2 thay đổi góp phần tạo nên một hệ sinh thái lành mạnh hơn cho quảng cáo Dịch vụ tài chính. 

Dịch vụ quản lý nợ

Thứ nhất, dịch vụ quản lý nợ sẽ được chuyển sang phạm vi áp dụng của Chính sách về dịch vụ tài chính ở Vương quốc Anh. Do đó, những nhà quảng cáo dịch vụ quản lý nợ nhắm đến Vương quốc Anh sẽ phải hoàn tất quy trình xác minh dịch vụ tài chính ở Vương quốc Anh. Sau thay đổi này, các Chuyên viên thanh lý tài sản phá sản sẽ không thể tiếp tục dựa vào quy định của Tổ chức nghề nghiệp được công nhận để chạy quảng cáo dịch vụ quản lý nợ ở Vương quốc Anh.

Tổ chức nghề nghiệp được miễn trừ và Sàn giao dịch đầu tư được tín nhiệm

Thứ hai, Google Ads sẽ cập nhật các yêu cầu đối với quy trình xác minh dịch vụ tài chính ở Vương quốc Anh. Theo đó, những nhà quảng cáo có tên trong Sổ đăng ký dịch vụ tài chính của Cơ quan quản lý tài chính (FCA) Vương quốc Anh dưới tư cách là "Tổ chức nghề nghiệp được miễn trừ" và Sàn giao dịch đầu tư được tín nhiệm có thể được xác minh dưới tư cách là Nhà quảng cáo được FCA Vương quốc Anh cấp phép. Các Tổ chức nghề nghiệp được miễn trừ và Sàn giao dịch đầu tư được tín nhiệm có thể đăng ký tham gia quy trình xác minh này. Sau khi hoàn tất, họ có thể bắt đầu quảng cáo dịch vụ tài chính ở Vương quốc Anh.

Các yêu cầu mới đối với việc xác minh dành cho những doanh nghiệp được FCA cấp phép:

Để đủ điều kiện đăng ký quy trình xác minh theo FCA Vương quốc Anh, những nhà quảng cáo quảng bá các hoạt động liên quan đến dịch vụ tài chính phải (1) được FCA Vương quốc Anh cấp phép hoặc có tên trong Sổ đăng ký dịch vụ tài chính của FCA Vương quốc Anh dưới tư cách là Tổ chức nghề nghiệp được miễn xác minh hoặc Sàn giao dịch đầu tư được tín nhiệm, và (2) hoàn tất quy trình xác minh danh tính của Google.

 

Vui lòng xem lại nội dung cập nhật chính sách này để xác định xem bạn có quảng cáo nào thuộc phạm vi chi phối của chính sách này hay không. Nếu có, hãy bắt đầu và hoàn tất quy trình xác minh hoặc xoá những quảng cáo đó trước khi chính sách này bắt đầu có hiệu lực. 

Trong trường hợp bạn vi phạm chính sách này, Google sẽ cảnh báo trước cho bạn trước khi tạm ngưng tài khoản của bạn. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo ít nhất 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng tại đây.

Chính sách này sẽ bắt đầu có hiệu lực đầy đủ từ ngày 16 tháng 1 năm 2023.

 

(Đăng vào ngày 5 tháng 10 năm 2022)


 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính