Aktualizacja zasad dotyczących reklamowania usług finansowych w Wielkiej Brytanii (grudzień 2022 r.)

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Uwaga: ten wpis w historii zmian został poprawiony 22 listopada 2022 r. w celu doprecyzowania informacji o konsekwencjach zmiany zasad dla syndyków masy upadłościowej.

6 grudnia 2022 r. wejdą w życie zaktualizowane zasady Google Ads dotyczące reklamowania usług finansowych w Wielkiej Brytanii.

Aktualizacja obejmuje 2 zmiany, które przyczynią się do ulepszenia ekosystemu reklam usług finansowych.

Usługi oddłużania

Pierwsza zmiana: usługi oddłużania zostaną uwzględnione w zasadach reklamowania usług finansowych w Wielkiej Brytanii, w wyniku czego reklamodawcy, którzy promują takie usługi w tym kraju, będą musieli przejść weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych w Wielkiej Brytanii. Po tej zmianie Google nie będzie zezwalać syndykom masy upadłościowej na wyświetlanie reklam usług oddłużania w Wielkiej Brytanii na podstawie przynależności do uznanej organizacji zawodowej.

Zwolnione firmy oferujące usługi specjalistyczne i uznane giełdy inwestycyjne

Druga zmiana: wymagania Google Ads związane z weryfikacją na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych w Wielkiej Brytanii zostaną zaktualizowane, aby umożliwić reklamodawcom figurującym w rejestrze brytyjskiego urzędu Financial Conduct Authority (FCA) jako zwolnione firmy oferujące usługi specjalistyczne („Exempt Professional Firms”) lub uznane giełdy inwestycyjne („Recognised Investment Exchanges”) przejście weryfikacji dla reklamodawców autoryzowanych przez FCA. Zwolnione firmy oferujące usługi specjalistyczne oraz uznane giełdy inwestycyjne mogą złożyć wniosek o taką weryfikację, a po jej ukończeniu rozpocząć reklamowanie usług finansowych w Wielkiej Brytanii.

Zaktualizowane wymagania związane z weryfikacją dla firm autoryzowanych przez FCA

Aby kwalifikować się do tej weryfikacji, reklamodawcy promujący regulowane usługi finansowe muszą (1) mieć autoryzację brytyjskiego urzędu FCA albo figurować w rejestrze tego urzędu jako zwolniona firma oferująca usługi specjalistyczne lub uznana giełda inwestycyjna i (2) przejść proces weryfikacji tożsamości w Google.

 

Zapoznaj się z aktualizacją zasad i sprawdź, czy dotyczy ona Twoich reklam. Jeśli tak jest, rozpocznij i przeprowadź weryfikację lub usuń takie reklamy przed wejściem zaktualizowanych zasad w życie.

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach znajdziesz tutaj.

Pełne egzekwowanie tych zasad rozpoczniemy 16 stycznia 2023 r.

 

(Data opublikowania: 5 października 2022 r.)


 

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne