Ενημέρωση της πολιτικής διαφημίσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου (Δεκέμβριος 2022)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σημείωση: Αυτό το αρχείο καταγραφής αλλαγών διορθώθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2022, προκειμένου να αναπαριστά σωστά τον αντίκτυπο σε διαχειριστές αφερεγγυότητας.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2022, η πολιτική διαφημίσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου του Google Ads θα ενημερωθεί. 

Αυτή η ενημέρωση πολιτικής περιέχει δύο αλλαγές που θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός υγιέστερου οικοσυστήματος για τις διαφημίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

Υπηρεσίες χρεών

Πρώτον, οι υπηρεσίες χρεών θα ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικήςδιαφημίσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά συνέπεια, οι διαφημιζόμενοι υπηρεσιών χρεών που στοχεύουν το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να ολοκληρώσουν την επαλήθευση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι διαχειριστές αφερεγγυότητας δεν θα μπορούν πλέον να βασίζονται στον κανονισμό ενός αναγνωρισμένου επαγγελματικού φορέα για την προβολή διαφημίσεων υπηρεσιών χρεών στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από αυτήν την αλλαγή.

Exempt Professional Firms (Εξαιρούμενες επαγγελματικές εταιρείες) και Recognized Investment Exchanges (Αναγνωρισμένα χρηματιστήρια επενδύσεων)

Δεύτερον, οι απαιτήσεις επαλήθευσης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του Google Ads για το Ηνωμένο Βασίλειο θα ενημερωθούν, ώστε να επιτρέπεται σε διαφημιζομένους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο μητρώο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου ως εξαιρούμενες επαγγελματικές εταιρείες (Exempt Professional Firms) και αναγνωρισμένα χρηματιστήρια επενδύσεων (Recognised Investment Exchanges), να επαληθεύονται ως διαφημιζόμενοι εξουσιοδοτημένοι από την FCA του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι εξαιρούμενες επαγγελματικές εταιρείες και τα αναγνωρισμένα χρηματιστήρια επενδύσεων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αυτήν την επαλήθευση και, αφού ολοκληρώσουν αυτήν τη διαδικασία, μπορούν να αρχίσουν να διαφημίζουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Απαιτήσεις επαλήθευσης για εταιρείες που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA):

Προκειμένου να είναι κατάλληλοι για επαλήθευση από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA του Ηνωμένου Βασιλείου), οι διαφημιζόμενοι που προωθούν δραστηριότητες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών πρέπει (1) να είναι εξουσιοδοτημένοι από την FCA του Ηνωμένου Βασιλείου ή να περιλαμβάνονται στο μητρώο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της FCA του Ηνωμένου Βασιλείου ως εξαιρούμενη επαγγελματική εταιρεία ή αναγνωρισμένο χρηματιστήριο επενδύσεων και (2) να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα επαλήθευσης ταυτότητας της Google.

 

Μελετήστε αυτήν την ενημέρωση πολιτικής, προκειμένου να διαπιστώσετε αν οποιεσδήποτε από τις διαφημίσεις σας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής. Εφόσον εμπίπτουν, ξεκινήστε και ολοκληρώστε την επαλήθευση ή καταργήστε τις αντίστοιχες διαφημίσεις, πριν ξεκινήσει η εφαρμογή της πολιτικής.

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την τυχόν αναστολή του λογαριασμού σας, θα παρέχεται σχετική ειδοποίηση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή εδώ.

Η πλήρης εφαρμογή αυτής της πολιτικής θα ξεκινήσει στις 16 Ιανουαρίου 2023.

 

(Δημοσιεύτηκε στις 5 Οκτωβρίου 2022)


 

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού