Actualització de la política de serveis financers al Regne Unit (desembre de 2022)

Google ofereix versions traduïdes del Centre d'ajuda, però no pretenen canviar el contingut de les nostres polítiques. La versió en anglès és la versió oficial que utilitzem per aplicar les nostres polítiques. Per veure aquest article en un altre idioma, feu servir el menú desplegable d'idioma que hi ha a la part inferior de la pàgina.

Nota: aquest registre de canvis es va corregir el 22 de novembre de 2022 per reflectir correctament l'impacte en els administradors concursals.

El 6 de desembre de 2022, la política de serveis financers al Regne Unit de Google Ads s'actualitzarà. 

Aquesta actualització de la política conté dos canvis que contribueixen a un ecosistema d'anuncis de serveis financers més sa. 

Serveis de gestió de deutes

En primer lloc, els Serveis de gestió de deutes entraran a l'àmbit de la política de serveis financers al Regne Unit, de manera que els anunciants de Serveis de gestió de deutes que segmentin pel Regne Unit hauran de completar la verificació de serveis financers en aquest país. Després d'aquest canvi, els administradors concursals ja no podran dependre de la regulació d'un organisme professional reconegut per publicar anuncis de Serveis de gestió de deutes al Regne Unit.

Exempt Professional Firms (Empreses professionals exemptes) i Recognized Investment Exchanges (Borses d'inversió reconegudes)

En segon lloc, els requisits de la verificació de serveis financers al Regne Unit de Google Ads s'actualitzaran per permetre que els anunciants inclosos al registre de serveis financers de l'autoritat de conducta financera (FCA) del Regne Unit com a "Exempt Professional Firms" (Empreses professionals exemptes) i com a "Recognised Investment Exchanges" (Borses d'inversió reconegudes) es verifiquin com a anunciants autoritzats per l'FCA del Regne Unit. Les Exempt Professional Firms (Empreses professionals exemptes) i les Recognised Investment Exchanges (Borses d'inversió reconegudes) poden sol·licitar aquesta verificació i, un cop l'hagin completat, poden començar a anunciar serveis financers al Regne Unit.

Requisits actualitzats de verificació per a les empreses amb autorització de l'FCA:

Per tal que els anunciants que promocionen activitats regulades relacionades amb serveis financers siguin aptes per obtenir la verificació de l'FCA del Regne Unit, (1) han d'estar autoritzats per l'FCA o han d'estar inclosos al registre de serveis financers de l'FCA del Regne Unit com a empresa professional exempta o com a borsa d'inversió reconeguda i (2) han de completar el programa de verificació d'identitat de Google.

 

Reviseu aquesta actualització de la política per determinar si algun dels vostres anuncis entra dins del seu àmbit d'aplicació i, si és així, inicieu i completeu la verificació o bé traieu aquests anuncis abans que es comenci a aplicar la política. 

Les infraccions d'aquesta política no comportaran la suspensió immediata del compte sense advertiment previ. S'emetrà un advertiment com a mínim set dies abans de la suspensió del compte. Obteniu més informació sobre els comptes suspesos aquí.

L'aplicació completa de la política començarà el 16 de gener de 2023.

 

(Publicat el 5 d'octubre de 2022)


 

Ha estat útil?

Com ho podem millorar?
true
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal