Актуализация на правилата за финансови услуги в Обединеното кралство (декември 2022 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Забележка: Този регистрационен файл с промени бе коригиран на 22 ноември 2022 г., за да бъде отразено правилно въздействието върху специалистите по обявяване в несъстоятелност.

На 6 декември 2022 г. правилата на Google Ads за финансови услуги в Обединеното кралство ще бъдат актуализирани.

Тази актуализация включва две промени, които ще допринесат за по-устойчива екосистема за рекламите на финансови услуги. 

Услуги за помощ при задлъжнялост

На първо място, услугите за помощ при задлъжнялост ще бъдат преместени в обхвата на правилата за финансови услуги в Обединеното кралство. Ето защо рекламодателите на услуги за помощ при задлъжнялост, които насочват към Обединеното кралство, трябва да преминат успешно процес на потвърждаване за рекламиране на финансови услуги в тази държава. След тази промяна специалистите по обявяване в несъстоятелност повече няма да могат да разчитат на регулиране от признат професионален орган, за да пускат реклами на услуги за помощ при задлъжнялост в Обединеното кралство.

Освободени от изискванията професионални фирми (Exempt Professional Firms) и признати инвестиционни борси (Recognized Investment Exchanges)

На второ място, изискванията на Google Ads за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги в Обединеното кралство ще бъдат актуализирани така, че да дадат възможност на рекламодатели, включени в регистъра на финансовите услуги на Службата за финансов контрол в Обединеното кралство като „Освободени от изискванията професионални фирми“ (Exempt Professional Firms) и „Признати инвестиционни борси“ (Recognised Investment Exchanges), да бъдат потвърдени като упълномощени от този орган рекламодатели. И двата вида организации могат да кандидатстват за такова потвърждаване и след като го завършат, да започнат да рекламират финансови услуги в Обединеното кралство.

Актуализирани изисквания за потвърждаване на фирми, упълномощени от Службата за финансов контрол в Обединеното кралство:

За да отговарят на условията за потвърждаване от Службата за финансов контрол в Обединеното кралство, рекламодателите, популяризиращи дейности, свързани с регулирани финансови услуги, трябва (1) да бъдат упълномощени от Службата за финансов контрол в Обединеното кралство (UK FCA) или да бъдат включени в регистъра ѝ като „Освободени от изискванията професионални фирми“ (Exempt Professional Firms) и „Признати инвестиционни борси“ (Recognised Investment Exchanges); и (2) да изпълнят програмата на Google за потвърждаване на самоличността.

 

Моля, прегледайте тази актуализация на правилата, за да определите дали някоя от рекламите Ви попада в обхвата им. Ако е така, завършете потвърждаването или премахнете съответните реклами, преди да започне налагането на правилата.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила. Научете повече за спрените профили тук.

Правилата ще влязат в сила изцяло от 16 януари 2023 г.

 

(Публикувано на 5 октомври 2022 г.)


 

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню