Актуализация на правилата за финансови услуги в Обединеното кралство (декември 2022 г.)

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Забележка: Този регистрационен файл с промени бе коригиран на 22 ноември 2022 г., за да бъде отразено правилно въздействието върху специалистите по обявяване в несъстоятелност.

На 6 декември 2022 г. правилата на Google Ads за финансови услуги в Обединеното кралство ще бъдат актуализирани.

Тази актуализация включва две промени, които ще допринесат за по-устойчива екосистема за рекламите на финансови услуги. 

Услуги за помощ при задлъжнялост

На първо място, услугите за помощ при задлъжнялост ще бъдат преместени в обхвата на правилата за финансови услуги в Обединеното кралство. Ето защо рекламодателите на услуги за помощ при задлъжнялост, които насочват към Обединеното кралство, трябва да преминат успешно процес на потвърждаване за рекламиране на финансови услуги в тази държава. След тази промяна специалистите по обявяване в несъстоятелност повече няма да могат да разчитат на регулиране от признат професионален орган, за да пускат реклами на услуги за помощ при задлъжнялост в Обединеното кралство.

Освободени от изискванията професионални фирми (Exempt Professional Firms) и признати инвестиционни борси (Recognized Investment Exchanges)

На второ място, изискванията на Google Ads за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги в Обединеното кралство ще бъдат актуализирани така, че да дадат възможност на рекламодатели, включени в регистъра на финансовите услуги на Службата за финансов контрол в Обединеното кралство като „Освободени от изискванията професионални фирми“ (Exempt Professional Firms) и „Признати инвестиционни борси“ (Recognised Investment Exchanges), да бъдат потвърдени като упълномощени от този орган рекламодатели. И двата вида организации могат да кандидатстват за такова потвърждаване и след като го завършат, да започнат да рекламират финансови услуги в Обединеното кралство.

Актуализирани изисквания за потвърждаване на фирми, упълномощени от Службата за финансов контрол в Обединеното кралство:

За да отговарят на условията за потвърждаване от Службата за финансов контрол в Обединеното кралство, рекламодателите, популяризиращи дейности, свързани с регулирани финансови услуги, трябва (1) да бъдат упълномощени от Службата за финансов контрол в Обединеното кралство (UK FCA) или да бъдат включени в регистъра ѝ като „Освободени от изискванията професионални фирми“ (Exempt Professional Firms) и „Признати инвестиционни борси“ (Recognised Investment Exchanges); и (2) да изпълнят програмата на Google за потвърждаване на самоличността.

 

Моля, прегледайте тази актуализация на правилата, за да определите дали някоя от рекламите Ви попада в обхвата им. Ако е така, завършете потвърждаването или премахнете съответните реклами, преди да започне налагането на правилата.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила. Научете повече за спрените профили тук.

Правилата ще влязат в сила изцяло от 16 януари 2023 г.

 

(Публикувано на 5 октомври 2022 г.)


 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
73067