Onaanvaardbaar bedrijfsbeleid

Het Google Ads-beleid inzake onaanvaardbaar bedrijfsbeleid wordt rond midden mei gewijzigd. We vereenvoudigen ons beleid inzake onaanvaardbaar bedrijfsbeleid en illegale producten en services. Daarnaast wijzigen we de naam van het beleid in 'Illegale producten en services' om nauwkeuriger te beschrijven wat we afdwingen met het beleid. De wijziging geldt voor alle landen. We hebben deze beslissing genomen om ons beleid te stroomlijnen en gedeelten van het beleid te verduidelijken voor onze gebruikers en adverteerders. Nadat de updates van kracht zijn geworden, wordt de beleidsbeschrijving bijgewerkt om deze wijzigingen te weerspiegelen.
(Gepubliceerd op 3 mei 2011)

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?