Pràctiques empresarials inacceptables

La política de Google Ads sobre pràctiques empresarials inacceptables es modificarà a mitjans de maig. Simplificarem les nostres polítiques de pràctiques empresarials inacceptables i productes i serveis il·legals. També canviarem el nom de la política "Productes i serveis il·legals" per descriure de manera més precisa què fem complir a la política. El canvi afectarà tots els països. Hem pres aquesta decisió per simplificar les nostres polítiques i aclarir les àrees de les polítiques per als nostres usuaris i anunciants. Un cop les actualitzacions siguin efectives, la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquests canvis.
(Publicat el 3 de maig de 2011)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?