Неприемливи бизнес практики

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за неприемливите бизнес практики ще се променят около средата на май. Опростяваме правилата си за неприемливи бизнес практики и незаконни продукти и услуги. Също така ще ги преименуваме на „Незаконни продукти и услуги“, така че името да описва по-точно обхвата им. Промяната ще важи за всички държави. Взехме това решение, за да рационализираме правилата си и да изясним някои техни части за потребителите и рекламодателите си. След влизането на актуализациите в сила описанието на правилата ще бъде обновено, за да отрази промените.
(Публикувано на 3 май 2011 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню