Διαφήμιση οικονομικών υπηρεσιών στη Βραζιλία, στην Ινδία και στην Πορτογαλία (Οκτώβριος 2022)

 

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Παράταση χρονικής περιόδου πριν την εφαρμογή για τις νέες απαιτήσεις επαλήθευσης οικονομικών υπηρεσιών

H Google έχει ανακοινώσει στο παρελθόν ότι θα ενημερώσει την πολιτική για τα οικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, προκειμένου να εισαγάγει νέες απαιτήσεις επαλήθευσης για διαφημιζομένους που στοχεύουν τη Βραζιλία, την Ινδία και την Πορτογαλία. Στην εν λόγω ανακοίνωση, αναφέραμε ότι οι διαφημιζόμενοι που δεν θα έχουν ολοκληρώσει την επαλήθευση έως τις 17 Οκτωβρίου 2022 δεν θα μπορούν πλέον να προβάλλουν διαφημίσεις οικονομικών υπηρεσιών σε αυτές τις χώρες. Σήμερα ανακοινώνουμε την παράταση της περιόδου πριν την εφαρμογή της πολιτικής έως τις 24 Ιανουαρίου 2023.  Η πολιτική θα αρχίσει να εφαρμόζεται στις 24 Ιανουαρίου 2023 και για την πλήρη εφαρμογή της ενδέχεται να απαιτηθούν περίπου τέσσερις εβδομάδες. 

Από τις 24 Ιανουαρίου 2023 και έπειτα, οι διαφημιζόμενοι που δεν θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη νέα διαδικασία επαλήθευσης δεν θα επιτρέπεται πλέον να εμφανίζουν διαφημίσεις οικονομικών υπηρεσιών σε αυτές τις χώρες.

Αφότου η Google αρχίσει να εφαρμόζει την πολιτική στις 24 Ιανουαρίου 2023, οι διαφημιζόμενοι, προκειμένου να διαφημίζουν οικονομικές υπηρεσίες στη Βραζιλία, στην Ινδία ή στην Πορτογαλία, πρέπει (1) να λάβουν πιστοποίηση από τρίτο μέρος μέσω του εξωτερικού μας συνεργάτη για θέματα συμμόρφωσης, της εταιρείας G2 και, συνέχεια (2) να υποβάλουν στην Google αίτηση επαλήθευσης οικονομικών υπηρεσιών. Η G2, στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης από τρίτο μέρος που εφαρμόζει, θα ζητήσει από τους διαφημιζομένους να δηλώσουν, μεταξύ άλλων, τον τύπο οικονομικών υπηρεσιών που παρέχουν, το αν είναι αδειοδοτημένοι για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών και τον αριθμό εγγραφής τους. Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να αποδείξουν ότι είναι εξουσιοδοτημένοι απευθείας από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή οικονομικών υπηρεσιών να ασκούν δραστηριότητες παροχής οικονομικών υπηρεσιών ή ότι απαλλάσσονται από τη συγκεκριμένη απαίτηση. Αφού επαληθευτούν από την G2 που ενεργεί ως τρίτο μέρος, οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Google αίτηση επαλήθευσης οικονομικών υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό επαλήθευσης από τρίτο μέρος που θα λάβουν από την G2. Ο εξωτερικός μας συνεργάτης για θέματα συμμόρφωσης, η εταιρεία G2, ξεκίνησε να επεξεργάζεται αιτήσεις επαλήθευσης οικονομικών υπηρεσιών στις 16 Αυγούστου 2022.  

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις νέες απαιτήσεις επαλήθευσης οικονομικών υπηρεσιών και να ξεκινήσετε την επαλήθευση, ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους. 

Μελετήστε αυτήν την ενημέρωση πολιτικής, προκειμένου να διαπιστώσετε αν οποιεσδήποτε από τις διαφημίσεις οικονομικών προϊόντων ή υπηρεσιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής. Εφόσον εμπίπτουν, ξεκινήστε και ολοκληρώστε τη διαδικασία επαλήθευσης ή καταργήστε τις αντίστοιχες διαφημίσεις, πριν ξεκινήσει η εφαρμογή της πολιτικής. 

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την τυχόν αναστολή του λογαριασμού σας, θα παρέχεται σχετική ειδοποίηση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή εδώ.

 

(Δημοσιεύτηκε στις 3 Οκτωβρίου 2022)


 

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού