Рекламиране на финансови услуги в Бразилия, Индия и Португалия (октомври 2022 г.)

 

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Удължаване на периода преди прилагане на новите изисквания за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги

Google вече обяви, че ще актуализира правилата си за финансовите продукти и услуги и ще въведе нови изисквания за потвърждаване за рекламодателите, насочващи към Бразилия, Индия и Португалия. В това съобщение обявихме, че рекламодателите, които не са извършили потвърждаване до 17 октомври 2022 г., повече няма да могат да показват реклами на финансови услуги в тези държави. Днес съобщаваме, че ще удължим периода преди влизане в сила на тези правила до 24 януари 2023 г.  Ще започнем да прилагаме правилата на 24 януари 2023 г. Пълното им прилагане може да отнеме около четири седмици.

От 24 януари 2023 г. рекламодателите, които не са завършили успешно новия процес на потвърждаване, повече няма да могат да показват реклами на финансови услуги в тези държави.

След като Google започне да прилага правилата на 24 януари 2023 г., рекламодателите, които искат да рекламират финансови услуги в Бразилия, Индия или Португалия, трябва (1) да получат потвърждаване на трета страна от външния ни партньор за осигуряване на спазването на изискванията G2 и след това (2) да кандидатстват пред Google за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги.  Като част от процеса на G2 за потвърждаване на трети страни G2 ще поиска от съответния рекламодател информация за предоставяните от него финансови услуги, дали е лицензиран за предоставянето им, какъв е регистрационният му номер и др. Рекламодателите трябва да представят доказателства, че са пряко упълномощени от съответния регулатор на финансови услуги да извършват такива услуги или че са освободени от това изискване. След като рекламодателите бъдат потвърдени като трета страна от G2, ще трябва да кандидатстват пред Google за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги, като посочат уникалния код за потвърждение на трета страна, получен от G2. Външният ни партньор за осигуряване на спазването на изискванията G2 започна да обработва кандидатури за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги на 16 август 2022 г.  

За да научите повече за новите изисквания за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги, моля, посетете връзките по-долу. 

Моля, прегледайте тази актуализация на правилата, за да определите дали някоя от рекламите Ви на финансови продукти или услуги попада в обхвата им. Ако е така, започнете и завършете процеса на потвърждаване или премахнете съответните реклами, преди да започне прилагането на правилата. 

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила. Научете повече за спрените профили тук.

 

(Публикувано на 3 октомври 2022 г.)


 

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню