Reklama na finančné služby vo Francúzsku, Nemecku, Indonézii a Španielsku (október 2022)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Zavádzame nové podmienky overenia pre určitých inzerentov v oblasti finančných služieb

Spoločnosť Google aktualizuje svoje pravidlá pre finančné produkty a služby s cieľom zaviesť nové podmienky overenia pre inzerentov zacieľujúcich na Francúzsko, Nemecko, Indonéziu alebo Španielsko. Tieto pravidlá začneme presadzovať 24. januára 2023 a môžu prejsť približne štyri týždne, kým ich budeme presadzovať v plnom rozsahu. Keď tieto pravidlá nadobudnú účinnosť, inzerenti, ktorí neprejdú úspešne novým procesom overenia, už v týchto krajinách nebudú môcť zobrazovať reklamy na finančné služby. Spoločnosť Google už zaviedla podmienky overenia pre oblasť finančných služieb v Austrálii, Brazílii, Indii, Portugalsku, Singapure, na Taiwane a v Spojenom kráľovstve.

Keď tieto pravidlá nadobudnú účinnosť, na účely inzerovania finančných služieb vo Francúzsku, Nemecku, Indonézii alebo Španielsku budú musieť inzerenti (1) získať overenie treťou stranou využitím služieb spoločnosti G2, ktorá je naším externým partnerom pre zaistenie dodržiavania pravidiel, a následne (2) požiadať spoločnosť Google o overenie pre oblasť finančných služieb. V rámci procesu overenia treťou stranou, ktorý realizuje spoločnosť G2, požiada spoločnosť G2 inzerentov, aby okrem iného uviedli typ finančných služieb, ktoré poskytujú, či majú na ich poskytovanie licenciu a aké je ich registračné číslo. Inzerenti musia preukázať, že príslušný regulátor finančných služieb im priamo udelil oprávnenie vykonávať činnosť v oblasti finančných služieb alebo že sa na nich na základe výnimky táto podmienka nevzťahuje. Po overení treťou stranou, ktoré realizuje spoločnosť G2, budú musieť inzerenti požiadať spoločnosť Google o overenie pre oblasť finančných služieb pomocou jedinečného overovacieho kódu tretej strany, ktorý dostanú od spoločnosti G2. Spoločnosť G2, náš partner pre zaistenie dodržiavania pravidiel, začne spracúvať žiadosti o overenie pre oblasť finančných služieb 3. októbra 2022.  

Ak chcete zistiť viac o nových podmienkach overenia pre oblasť finančných služieb a spustiť overenie, použite odkazy uvedené nižšie.

Prečítajte si túto aktualizáciu pravidiel a zistite, či sa na niektoré z vašich reklám tieto pravidlá nevzťahujú. Ak áno, spustite a dokončite overenie alebo dané reklamy odstráňte skôr, než sa začnú tieto pravidlá presadzovať.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité zablokovanie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Varovanie pošleme minimálne sedem dní pred zablokovaním účtu. Viac sa o zablokovaných účtoch dozviete tu.

 

(Uverejnené 3. októbra 2022)

 


 

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka