Aktualizacja zasad związanych z treściami politycznymi (wrzesień 2022 r.)

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

1 września 2022 r. zaktualizujemy zasady związane z treściami politycznymi dotyczące brazylijskich reklam wyborczych.

W myśl obecnych zasad brazylijskie reklamy wyborcze to reklamy, które prezentują:

  • na szczeblu federalnym: partię polityczną albo osobę obecnie sprawującą urząd prezydenta, wiceprezydenta, członka Senatu lub Izby Deputowanych bądź kandydującą na taki urząd.

Od września 2022 r. ta kategoria reklam będzie obejmowała wszystkie reklamy, które prezentują:

  • na szczeblu federalnym: partię polityczną, koalicję lub federację albo osobę obecnie sprawującą urząd prezydenta, wiceprezydenta, członka Senatu lub Izby Deputowanych bądź kandydującą na taki urząd.
  • na szczeblu stanowym: partię polityczną, koalicję lub federację albo osobę obecnie sprawującą urząd gubernatora, wicegubernatora, członka Stanowego Zgromadzenia Ustawodawczego lub Izby Ustawodawczej Dystryktu Federalnego bądź kandydującą na taki urząd.

Reklamodawcy, którzy chcą wyświetlać brazylijskie reklamy wyborcze, muszą zostać zweryfikowani przez Google. Przesyłanie próśb o weryfikację umożliwiającą wyświetlanie takich reklam jest możliwe od 29 lipca 2021 r. Aby wyświetlać brazylijskie reklamy wyborcze w Brazylii, reklamodawca musi przejść weryfikację pod kątem wyświetlania takich reklam. Aby wyświetlać takie reklamy poza Brazylią, reklamodawca musi przejść proces weryfikacji na potrzeby wyświetlania reklam wyborczych lub weryfikacji tożsamości reklamodawcy odpowiedni dla regionu swojego zamieszkania lub siedziby. Reklamodawcy, którzy przeszli już weryfikację, nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań.

(Opublikowano w sierpniu 2022 r.)

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne