Quảng cáo dịch vụ tài chính tại Brazil, Ấn Độ và Bồ Đào Nha (tháng 8 năm 2022)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Đưa ra các yêu cầu xác minh mới dành cho một số nhà quảng cáo dịch vụ tài chính

Google sẽ cập nhật chính sách về sản phẩm và dịch vụ tài chính để đưa ra các yêu cầu xác minh mới dành cho những nhà quảng cáo nhắm đến Brazil, Ấn Độ và Bồ Đào Nha. Những nhà quảng cáo chưa xác minh thành công theo quy trình xác minh mới muộn nhất vào ngày 17 tháng 10 năm 2022 sẽ không còn được phép hiển thị quảng cáo dịch vụ tài chính tại các quốc gia này. Trước đây, Google đã đưa ra các yêu cầu xác minh đối với dịch vụ tài chính ở Vương quốc Anh, Úc, SingaporeĐài Loan.

Sau khi chính sách này có hiệu lực, để quảng cáo dịch vụ tài chính ở Brazil, Ấn Độ hoặc Bồ Đào Nha, nhà quảng cáo phải (1) có thông tin xác minh của bên thứ ba thông qua đối tác đảm bảo tuân thủ bên ngoài của chúng tôi là G2, sau đó (2) đăng ký xác minh dịch vụ tài chính với Google.  Trong quy trình xác minh qua bên thứ ba, G2 sẽ hỏi về loại dịch vụ tài chính mà nhà quảng cáo cung cấp, nhà quảng cáo có được cấp phép để cung cấp các dịch vụ đó hay không và số đăng ký của nhà quảng cáo, cùng với những thông tin khác. Nhà quảng cáo phải chứng minh rằng cơ quan quản lý dịch vụ tài chính có thẩm quyền trực tiếp cấp phép cho họ thực hiện các hoạt động liên quan đến dịch vụ tài chính hoặc họ được miễn trách nhiệm đáp ứng yêu cầu đó. Sau khi đã được xác minh qua G2, nhà quảng cáo sẽ phải đăng ký xác minh dịch vụ tài chính với Google bằng cách sử dụng mã xác minh của bên thứ ba mà G2 đã cấp riêng cho họ. G2, đối tác đảm bảo tuân thủ của chúng tôi, sẽ bắt đầu xử lý đơn đăng ký xác minh dịch vụ tài chính từ ngày 16 tháng 8 năm 2022.  

Để tìm hiểu thêm về các yêu cầu xác minh mới đối với Dịch vụ tài chính và bắt đầu quy trình xác minh, vui lòng nhấp vào các đường liên kết ở bên dưới. 

Vui lòng xem lại nội dung cập nhật chính sách này để xác định xem bạn có quảng cáo nào thuộc phạm vi chi phối của chính sách này hay không. Nếu có, hãy bắt đầu và hoàn tất quy trình xác minh hoặc xoá những quảng cáo đó trước khi chính sách này bắt đầu có hiệu lực. 

Trong trường hợp bạn vi phạm chính sách này, Google sẽ cảnh báo trước cho bạn trước khi tạm ngưng tài khoản của bạn. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo ít nhất 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng tại đây.

Đăng vào ngày 16 tháng 8 năm 2022

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính