Διαφήμιση οικονομικών υπηρεσιών στη Βραζιλία, στην Ινδία και στην Πορτογαλία (Αύγουστος 2022)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Εισαγωγή νέων απαιτήσεων επαλήθευσης για συγκεκριμένους διαφημιζομένους οικονομικών υπηρεσιών

Η Google θα ενημερώσει την πολιτική για τα οικονομικά προϊόντα και τις υπηρεσίες προκειμένου να εισάγει νέες απαιτήσεις επαλήθευσης για διαφημιζομένους που στοχεύουν στη Βραζιλία, στην Ινδία και στην Πορτογαλία. Οι διαφημιστές που δεν θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη νέα διαδικασία επαλήθευσης έως τις 17 Οκτωβρίου 2022 δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να προβάλλουν διαφημίσεις οικονομικών υπηρεσιών στις εν λόγω χώρες. Η Google έχει εισαγάγει στο παρελθόν απαιτήσεις για την επαλήθευση οικονομικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστραλία, στη Σιγκαπούρη και στην Ταϊβάν.

Από τη στιγμή που θα τεθούν σε ισχύ και, προκειμένου να διαφημίζουν οικονομικές υπηρεσίες στη Βραζιλία, στην Ινδία ή στην Πορτογαλία, οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει (1) να λάβουν επαλήθευση τρίτου μέρους μέσω του εξωτερικού μας συνεργάτη συμμόρφωσης, της G2 και, στη συνέχεια, (2) να υποβάλουν αίτηση για επαλήθευση οικονομικών υπηρεσιών στην Google.  Η G2, στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης από τρίτο μέρος που εφαρμόζει, θα ζητήσει από τους διαφημιζομένους να δηλώσουν, μεταξύ άλλων, τον τύπο οικονομικών υπηρεσιών που παρέχουν, το αν είναι αδειοδοτημένοι για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών και τον αριθμό εγγραφής τους. Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να αποδείξουν ότι είναι εξουσιοδοτημένοι απευθείας από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή οικονομικών υπηρεσιών να ασκούν δραστηριότητες παροχής οικονομικών υπηρεσιών ή ότι απαλλάσσονται από τη συγκεκριμένη απαίτηση. Αφού επαληθευτούν από την G2 που ενεργεί ως τρίτο μέρος, οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Google αίτηση επαλήθευσης για οικονομικές υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας των μοναδικό κωδικό επαλήθευσης από τρίτο μέρος που θα λάβουν από την G2. Η G2, ως συνεργάτης της Google για θέματα συμμόρφωσης, θα ξεκινήσει τη διεκπεραίωση των αιτήσεων για την επαλήθευση οικονομικών υπηρεσιών στις 16 Αυγούστου 2022.  

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις νέες απαιτήσεις επαλήθευσης οικονομικών υπηρεσιών και να ξεκινήσετε την επαλήθευση, ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους. 

Μελετήστε αυτήν την ενημέρωση πολιτικής, προκειμένου να διαπιστώσετε αν οποιεσδήποτε από τις διαφημίσεις σας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής. Εφόσον εμπίπτουν, ξεκινήστε και ολοκληρώστε την επαλήθευση ή καταργήστε τις αντίστοιχες διαφημίσεις, πριν ξεκινήσει η εφαρμογή της πολιτικής. 

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την αναστολή του λογαριασμού σας, θα παρέχεται σχετική ειδοποίηση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή εδώ.

Δημοσιεύτηκε στις 16 Αυγούστου 2022

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού