Рекламиране на финансови услуги в Бразилия, Индия и Португалия (август 2022 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Въвеждаме нови изисквания за потвърждаване за рекламодателите за определени финансови услуги

Google ще актуализира правилата си за финансовите продукти и услуги и ще въведе нови изисквания за потвърждаване за рекламодателите, насочващи към Бразилия, Индия и Португалия. Рекламодателите, които до 17 октомври 2022 г. не са завършили успешно новата процедура за потвърждаване, повече няма да могат да показват реклами на финансови услуги в тези държави. Google по-рано въведе изисквания за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги в Обединеното кралство, Австралия, Сингапур и Тайван.

След като те влязат в сила, за да рекламират финансови услуги в Бразилия, Индия или Португалия, рекламодателите трябва (1) да получат потвърждаване на трета страна от външния ни партньор за осигуряване на спазването на изискванията G2 и след това (2) да кандидатстват пред Google за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги. Като част от процедурата на G2 за потвърждаване на трети страни G2 ще поиска от съответния рекламодател информация за предоставяните от него финансови услуги, дали е лицензиран за предоставянето им, какъв е регистрационният му номер и др. Рекламодателите трябва да представят доказателства, че са пряко упълномощени от съответния национален регулатор на финансови услуги да извършват такива услуги или че са освободени от това изискване. След като рекламодателите бъдат потвърдени като трета страна от G2, ще трябва да кандидатстват пред Google за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги, като посочат уникалния код за потвърждение, получен от G2. Партньорът ни за осигуряване на спазването на изискванията G2 ще започне да обработва кандидатури за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги на 16 август 2022 г.  

За да научите повече за новите изисквания за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги, моля, посетете връзките по-долу.

Моля, прегледайте тази актуализация на правилата, за да определите дали някоя от рекламите Ви попада в обхвата им. Ако е така, завършете потвърждаването или премахнете съответните реклами, преди да започне налагането на правилата.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила. Научете повече за спрените профили тук.

(Публикувано на 16 август 2022 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню