Reklama na finančné služby v Austrálii, Singapure a na Taiwane (jún 2022)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Zavádzame nové podmienky overenia pre určitých inzerentov finančných služieb

Dňa 30. augusta 2022 spoločnosť Google aktualizuje pravidlá pre finančné produkty a služby pridaním nových podmienok overenia pre inzerentov, ktorí zacieľujú na Austráliu, Singapur a Taiwan. Inzerenti, ktorí novým procesom overenia neprejdú do 30. augusta 2022, už nebudú môcť zobrazovať reklamy na finančné služby v Austrálii, Singapure ani na Taiwane. Spoločnosť Google už predtým zaviedla overenie pre oblasť finančných služieb pre reklamy na finančné služby v Spojenom kráľovstve.

Ak chcú inzerenti inzerovať finančné služby, musia (1) získať overenie tretej strany prostredníctvom nášho externého partnera pre zabezpečenie dodržiavania pravidiel, spoločnosti G2, a potom (2) požiadať o overenie spoločnosťou Google pre oblasť finančných služieb. V rámci procesu overenia tretej strany, ktorý realizuje spoločnosť G2, spoločnosť G2 požiada inzerentov okrem iného o poskytnutie informácií o type finančných služieb, ktoré poskytujú, či majú licenciu na ich poskytovanie, a o uvedenie ich registračného čísla. Inzerenti musia preukázať, že príslušný národný regulátor finančných služieb im priamo udelil oprávnenie vykonávať činnosť v oblasti finančných služieb alebo že sa na nich na základe výnimky táto požiadavka nevzťahuje. Po overení tretej strany realizovanom spoločnosťou G2 budú inzerenti musieť požiadať spoločnosť Google o overenie pre oblasť finančných služieb pomocou jedinečného overovacieho kódu tretej strany, ktorý dostanú od spoločnosti G2. Náš partner pre zabezpečenie dodržiavania pravidiel, spoločnosť G2, začne spracúvať žiadosti 27. júna 2022.  

Ak sa chcete dozvedieť viac o nových podmienkach overenia pre oblasť finančných služieb a ak chcete iniciovať overenie, použite odkazy uvedené nižšie. 

Prečítajte si túto aktualizáciu pravidiel a zistite, či sa na niektoré z vašich reklám tieto pravidlá nevzťahujú. Ak také reklamy nájdete, iniciujte a absolvujte overenie alebo ich odstráňte ešte skôr, ako sa začnú tieto pravidlá presadzovať. 

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité zablokovanie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Upozornenie pošleme minimálne sedem dní pred zablokovaním účtu. Viac sa o zablokovaných účtoch dozviete tu.

 

(Uverejnené 27. júna 2022)


 

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka