Reklamy usług finansowych w Australii, Singapurze i na Tajwanie (czerwiec 2022 r.)

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Nowe wymagania weryfikacyjne obowiązujące określonych reklamodawców promujących usługi finansowe

30 sierpnia 2022 roku Google zaktualizuje swoje zasady dotyczące produktów i usług finansowych, aby wprowadzić nowe wymagania weryfikacyjne dla reklamodawców kierujących reklamy na odbiorców w Australii, Singapurze i na Tajwanie. Reklamodawcy, którzy nie ukończą zaktualizowanego procesu weryfikacji do 30 sierpnia 2022 roku, nie będą mogli kontynuować wyświetlania reklam usług finansowych odpowiednio w Australii, Singapurze lub na Tajwanie. Jakiś czas temu firma Google wprowadziła wymóg weryfikacji dotyczący wyświetlania reklam usług finansowych w Wielkiej Brytanii.

Aby reklamować usługi finansowe, reklamodawcy muszą (1) przejść weryfikację zewnętrzną przeprowadzaną przez naszego partnera ds. zgodności, firmę G2, a następnie (2) przesłać do Google prośbę o weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych. W ramach procesu weryfikacji zewnętrznej firma G2 zapyta reklamodawców m.in. o numer rejestracyjny, rodzaj świadczonych usług finansowych i posiadaną licencję na świadczenie tych usług. Reklamodawcy muszą wykazać, że posiadają odpowiednie zezwolenie na świadczenie usług finansowych wydane przez krajowy organ regulacyjny ds. usług finansowych lub że są zwolnieni z obowiązku spełnienia tego wymogu. Po przejściu weryfikacji przeprowadzanej przez firmę G2 reklamodawcy muszą przesłać do Google prośbę o weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych. W przesyłanym zgłoszeniu muszą podać unikalny kod weryfikacji zewnętrznej otrzymany od firmy G2. Nasz partner ds. zgodności, firma G2, rozpocznie przetwarzanie wniosków 27 czerwca 2022 roku.  

Aby dowiedzieć się więcej o nowych wymaganiach weryfikacyjnych na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych i rozpocząć weryfikację, kliknij linki poniżej.

Zapoznaj się z aktualizacją zasad i sprawdź, czy dotyczy ona Twoich reklam. Jeśli tak jest, rozpocznij i przeprowadź weryfikację lub usuń takie reklamy przed wejściem zaktualizowanych zasad w życie.

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach znajdziesz tutaj.

 

(Data publikacji: 27 czerwca 2022 r.)


 

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne