Cập nhật Chính sách về sản phẩm và dịch vụ tài chính (tháng 7 năm 2022)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 7 năm 2022, Google sẽ cập nhật Chính sách về sản phẩm và dịch vụ tài chính để làm rõ phạm vi và các yêu cầu đối với quảng cáo về hoạt động kinh doanh và dịch vụ liên quan đến tiền mã hoá. 

Kể từ ngày 7 tháng 7 năm 2022, những nhà quảng cáo cung cấp Sàn giao dịch và ví tiền mã hoá nhắm đến Pháp, Đức, Hàn Quốc và Philippines có thể quảng cáo những sản phẩm và dịch vụ đó nếu đáp ứng các yêu cầu sau đây và được Google chứng nhận. Ngoài ra, những nhà quảng cáo cung cấp Sàn giao dịch tiền mã hoá nhắm đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hong Kong và Thái Lan cũng có thể quảng cáo những sản phẩm và dịch vụ đó nếu đáp ứng các yêu cầu sau đây và được Google chứng nhận. Để được Google chứng nhận, nhà quảng cáo sẽ cần đáp ứng các yêu cầu sau đây, tuỳ thuộc vào quốc gia mà họ đang nhắm đến:

Pháp (Sàn giao dịch và ví tiền mã hoá)

  • Các nhà quảng cáo phải đăng ký làm Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số (DASP) với AMF (Autorité des Marchés Financiers). Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương.

Đức (Sàn giao dịch và ví tiền mã hoá)

  • Các nhà quảng cáo phải có giấy phép thích hợp cho các hoạt động được quảng cáo, ví dụ: giấy phép dịch vụ môi giới tài chính, giấy phép cơ sở giao dịch đa phương và/hoặc giấy phép kinh doanh lưu ký tiền điện tử với BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương.

Philippines (Sàn giao dịch và ví tiền mã hoá)

  • Các nhà quảng cáo phải có giấy chứng nhận là Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiền tệ do Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP) cấp. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương.

Hàn Quốc (Sàn giao dịch và ví tiền mã hoá)

  • Các nhà quảng cáo phải nộp thành công Báo cáo về nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) cho Uỷ viên Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc (KoFIU). Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (Sàn giao dịch tiền mã hoá)

  • Các nhà quảng cáo phải được cấp phép vận hành cơ sở giao dịch đa phương với Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính (FSRA). Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương.

Hong Kong (Sàn giao dịch tiền mã hoá)

  • Các nhà quảng cáo phải "chọn tham gia" chế độ cấp phép và đã có giấy phép loại 1 (kinh doanh chứng khoán) và loại 7 (cung cấp dịch vụ giao dịch tự động) do Uỷ ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFC) Hong Kong cấp. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương.

Thái Lan (Sàn giao dịch tiền mã hoá)

  • Các nhà quảng cáo phải có Giấy phép kinh doanh tài sản kỹ thuật số thích hợp do Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Thái Lan cấp. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương.

Xin lưu ý rằng chúng tôi rất mong tất cả các nhà quảng cáo đều tuân thủ luật pháp địa phương ở bất kỳ khu vực nào mà quảng cáo của họ nhắm mục tiêu đến. Chính sách này sẽ áp dụng trên toàn cầu cho tất cả các tài khoản quảng cáo những sản phẩm tài chính này. Để biết thêm thông tin, hãy đọc bài viết Giới thiệu về giấy chứng nhận sản phẩm tài chính bị hạn chế.

Google sẽ không tạm ngưng tài khoản của bạn ngay khi bạn vi phạm chính sách này mà không cảnh báo trước. Chúng tôi sẽ gửi một cảnh báo ít nhất 7 ngày trước khi tạm ngưng tài khoản của bạn.

 

(Đăng vào tháng 5 năm 2022)


 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính