Aktualizácia pravidiel pre finančné produkty a služby (júl 2022)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

V júli 2022 spoločnosť Google aktualizuje pravidlá pre finančné produkty a služby s cieľom objasniť rozsah inzerovania firiem a služieb súvisiacich s kryptomenami a požiadavky na ich inzerovanie.

Od 7. júla 2022 budú môcť inzerenti ponúkajúci peňaženky a burzy kryptomien so zacielením na Francúzsko, Nemecko, Južnú Kóreu a Filipíny inzerovať tieto produkty a služby, ak splnia nasledujúce požiadavky a budú certifikovaní spoločnosťou Google. Inzerenti ponúkajúci burzy kryptomien so zacielením na Spojené arabské emiráty, Hongkong a Thajsko budú môcť takisto inzerovať tieto produkty a služby, ak splnia nasledujúce požiadavky a budú certifikovaní spoločnosťou Google. Na získanie certifikácie od spoločnosti Google musia inzerenti v závislosti od krajiny, na ktorú zacieľujú, spĺňať nasledujúce požiadavky:

Francúzsko (peňaženky a burzy kryptomien)

  • Inzerenti sa musia zaregistrovať na úrade AMF (Autorité des Marchés Financiers) ako poskytovatelia služieb digitálnych aktív (Digital Asset Service Provider, DASP). Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky.

Nemecko (peňaženky a burzy kryptomien)

  • Inzerenti musia byť držiteľmi zodpovedajúcej licencie od úradu BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) na inzerované aktivity, napr. licencie na finančné sprostredkovateľské služby, licencie na multilaterálne obchodovanie alebo obchodnej licencie na služby úschovy kryptomien. Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky.

Filipíny (peňaženky a burzy kryptomien)

  • Inzerenti musia získať od Filipínskej centrálnej banky (BSP) oprávňujúce osvedčenie ako spoločnosti poskytujúce peňažné služby. Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky.

Južná Kórea (peňaženky a burzy kryptomien)

  • Inzerenti musia mať úspešne registrovaný záznam poskytovateľa VASP (Virtual Asset Service Provider) u splnomocnenca kórejského úradu finančnej správy (Korea Financial Intelligence Unit, KoFIU). Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky.

Spojené arabské emiráty (burzy kryptomien)

  • Inzerenti musia byť licencovaní ako prevádzkovatelia multilaterálneho obchodovania na Úrade pre reguláciu finančných služieb (Financial Services Regulatory Authority, FSRA). Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky.

Hongkong (burzy kryptomien)

  • Inzerenti si musia „prihlásiť“ režim licencovania a získať licenciu typu 1 (obchodovanie s cennými papiermi) a licenciu typu 7 (poskytovanie automatizovaných služieb obchodovania) od hongkonskej komisie pre cenné papiere a futurity (Securities and Futures Commission, SFC). Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky.

Thajsko (burzy kryptomien)

  • Inzerenti musia získať relevantnú obchodnú licenciu pre digitálne aktíva od thajskej komisie pre cenné papiere a burzy (Securities and Exchange Commission, SEC). Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky.

Pripomíname, že od všetkých inzerentov očakávame dodržiavanie miestnych právnych predpisov oblastí, na ktoré zacieľujú svoje reklamy. Tieto pravidlá budú platiť globálne pre všetky účty, ktoré inzerujú tieto finančné produkty. Viac sa dozviete v článku Certifikácia na inzerovanie obmedzených finančných produktov.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Upozornenie pošleme minimálne sedem dní pred pozastavením účtu.

 

(Uverejnené v máji 2022)


 

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka