Актуализиране на правилата за финансови продукти и услуги (юли 2022 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През юли 2022 г. Google ще актуализира правилата за финансови продукти и услуги, така че да изясним обхвата и изискванията за допускане на рекламиране на бизнеси и услуги, свързани с криптовалути.

От 7 юли 2022 г. рекламодателите, предлагащи портфейли за криптовалута и търговия с криптовалути и насочващи към Германия, Филипините, Франция и Южна Корея, може да рекламират тези продукти и услуги, когато отговарят на следните изисквания и са сертифицирани от Google. Рекламодателите, предлагащи търговия с криптовалути и насочващи към Обединените арабски емирства, Тайланд и Хонконг, също може да рекламират тези продукти и услуги, когато отговарят на следните изисквания и са сертифицирани от Google. За да бъдат сертифицирани от Google, рекламодателите трябва да отговарят на следните изисквания в зависимост от държавата, към която насочват:

Франция (портфейли за криптовалута и търговия с криптовалути)

  • Рекламодателите трябва да са регистрирани в AMF (Autorité des Marchés Financiers) като доставчик на услуги за дигитални активи (DASP). Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Германия (портфейли за криптовалута и търговия с криптовалути)

  • Рекламодателите трябва да притежават подходящите лицензи за рекламираните дейности, напр. лиценз за услуги на финансов брокер, лиценз за многостранна система за търговия и/или лиценз за доверително управление на криптоактиви, към BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Филипини (портфейли за криптовалута и търговия с криптовалути)

  • Рекламодателите трябва да получат от Централната банка на Филипините (BSP) сертификат за бизнес за парични услуги. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Южна Корея (портфейли за криптовалута и търговия с криптовалути)

  • Рекламодателите трябва успешно да са подали отчет за доставчик на услуги за виртуални услуги (VASP) към Комисаря на Отдела за финансово разузнаване на Корея (KoFIU). Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Обединени арабски емирства (търговия с криптовалути)

  • Рекламодателите трябва да са лицензирани от Органа за регулиране на финансовите услуги (FSRA) да оперират система за многостранна търговия. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Хонконг (търговия с криптовалути)

  • Рекламодателите трябва да са избрали режим на лицензиране и да са получили лиценз от тип 1 (сделки с ценни книжа) и тип 7 (предоставяне на услуги за автоматична търговия) от Комисията за ценни книжа и фючърси (SFC) на Хонконг. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Тайланд (търговия с криптовалути)

  • Рекламодателите трябва да получат от Комисията за ценни книжа и борси (SEC) на Тайланд подходящия лиценз за бизнес с дигитални активи. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Искаме да Ви напомним, че очакваме всички рекламодатели да спазват местното законодателство на региона, към който са насочени рекламите им. Тези правила ще се прилагат глобално за всички профили, които рекламират такива финансови продукти. За по-подробна информация вижте Всичко за сертифицирането за ограничени финансови продукти.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила.

 

(Публикувано през май 2022 г.)


 

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню