Weryfikacja działalności biznesowej

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Czym jest weryfikacja działalności biznesowej?

Aby wyświetlać użytkownikom bezpieczne i godne zaufania reklamy, możemy wymagać od reklamodawców ukończenia Programu weryfikacji reklamodawców. W ramach tego programu możemy poprosić o potwierdzenie informacji dotyczących działalności biznesowej Twojej firmy. Może to obejmować następujące informacje:

 • model biznesowy (np. autoryzowany sprzedawca, podmiot stowarzyszony, bezpośredni dostawca towarów/usług);
 • informacje dotyczące rejestracji firmy;
 • oferty produktów/usług;
 • sposób prowadzenia działalności;
 • relacje z reklamowanymi markami lub osobami trzecimi (w stosownych przypadkach).

Google wykorzysta podane informacje do weryfikacji działalności biznesowej, a we wszystkich Twoich reklamach będzie wyświetlać się komunikat zawierający nazwę Twojej firmy lub firmy, którą reprezentujesz, a także jej lokalizację. Dowiedz się więcej o przejrzystości reklam.

Kto powinien ukończyć proces weryfikacji działalności biznesowej?

Wszyscy wybrani reklamodawcy muszą ukończyć proces weryfikacji działalności biznesowej. Otrzymają oni stosowne informacje w e-mailu i powiadomieniu na koncie.

Oto przykładowe sytuacje, w związku z którymi możesz być w gronie reklamodawców wybranych do ukończenia procesu weryfikacji działalności biznesowej:

 • Promujesz swoją ofertę w wynikach wyszukiwania dla zapytań powiązanych z marką lub dotyczących branż albo rodzajów działalności szczególnie zagrożonych nadużyciami i oszustwami (takich jak podróże, pomoc techniczna i obsługa klienta czy usługi finansowe).
 • Twoje praktyki reklamowe zostały uznane za niejasne lub wydaje się, że treść Twoich reklam może wprowadzać w błąd.
 • Twoje konto zostało zawieszone z powodu naruszenia zasad Google Ads. Możemy poprosić Cię o przejście procesu weryfikacji w ramach procesu naprawczego i odwołania od decyzji o zawieszeniu konta. Twoje konto pozostanie zawieszone do czasu zakończenia procesu weryfikacji.

Osoba, która będzie zajmować się procesem weryfikacji, powinna mieć uprawnienia administratora konta oraz posiadać informacje o działalności biznesowej i praktykach reklamowych firmy na koncie Google Ads.

W niektórych przypadkach możemy wstrzymać konta reklamodawców natychmiast po rozpoczęciu weryfikacji w ramach Programu weryfikacji reklamodawców. Oznacza to, że ich reklamy nie będą się wyświetlać do czasu przejścia weryfikacji. Więcej informacji o przyczynach wstrzymania konta od razu po rozpoczęciu procesu weryfikacji reklamodawcy znajdziesz tutaj.

Aby móc wznowić wyświetlanie reklam na koncie, musisz spełnić wszystkie wymagania Programu weryfikacji reklamodawców. Reklamodawcy nie powinni tworzyć nowych kont, jeśli nie przeszli procesu weryfikacji lub są w jego trakcie, ponieważ kolejne konta również mogą zostać wstrzymane.

Jak mogę ukończyć proces weryfikacji działalności biznesowej?

Reklamodawcy mogą rozpoczynać proces weryfikacji, a także sprawdzać jego stan i postępy oraz wyświetlać przyczyny niepowodzenia (w odpowiednich przypadkach) na koncie Google Ads. Więcej informacji znajduje się w poniższym szczegółowym przewodniku.

Uwaga: podane niżej instrukcje dotyczą układu z nowej wersji Google Ads. Aby używać poprzedniego interfejsu, kliknij ikonę „Wygląd” i wybierz Użyj poprzedniego układu. Jeśli używasz poprzedniej wersji Google Ads, skorzystaj ze schematu konta lub z paska wyszukiwania w górnym panelu użytkownika na koncie Google Ads, aby znaleźć potrzebną stronę.

Szczegółowy przewodnik

 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Płatności Ikona płatności, a następnie opcję Weryfikacja reklamodawcy. Możesz także przejść na tę stronę zgodnie z instrukcjami i powiadomieniami na koncie.

Ilustracja pokazująca, gdzie na koncie Google Ads można przejść weryfikację działalności biznesowej.

 1. Sprawdź, czy w sekcji „Twój stan” na tej stronie wyświetla się jeden z poniższych kroków. Oznacza to, że musisz ukończyć proces weryfikacji działalności biznesowej.
  • Potwierdź informacje o swojej firmie.
  • Potwierdź informacje o firmie klienta.

Jeśli na tej stronie nie wyświetla się żaden z tych kroków, prawdopodobnie nie musisz ukończyć procesu weryfikacji działalności biznesowej.

 1. Kliknij Rozpocznij obok danego kroku i wypełnij formularz.

Podczas wypełniania formularza pamiętaj o poniższych kwestiach:

 • Przedstaw odpowiednie i wystarczające dokumenty potwierdzające Twoją tożsamość. Na przykład w przypadku organizacji musisz przedstawić dowód zarejestrowania firmy. Możemy również wymagać podania licencji, jeśli prowadzisz działalność w branży wymagającej rejestracji firmy (np. ochrona zdrowia, wynajem samochodów, finanse).
 • Upewnij się, że wszystkie odpowiedzi i dokumenty zawierają jednakową nazwę lub jednakowy kraj.
 • Podaj wystarczające informacje dotyczące tego, kto dostarcza dany produkt lub daną usługę klientowi końcowemu. Jeśli jesteś sprzedawcą lub prowadzisz marketing afiliacyjny, podaj dane (np. nazwę firmy, dane kontaktowe i dokumenty potwierdzające relacje biznesowe) firmy, która dostarcza produkt lub usługę klientowi końcowemu.
 • Uwzględnij szczegółowe informacje o wszystkich relacjach w ramach łańcucha wartości Twojej firmy (np. agencjach marketingowych z dostępem do Twojego konta Google Ads, usługodawcy, dostawcy hostingu domeny lub właściciela domeny). Następnie prześlij odpowiednie dokumenty, aby potwierdzić poszczególne relacje biznesowe (np. oficjalną umowę lub oficjalny kontrakt, dokument wyjaśniający relację biznesową sporządzony na papierze firmowym).
 • Upewnij się, że odpowiedzi w formularzu weryfikacyjnym są spójne ze sobą i z informacjami na Twoim koncie Google Ads. Na przykład podaj prawidłową witrynę, która jest powiązana z Twoim kontem Google Ads.
 • Upewnij się, że nie ma żadnych problemów technicznych z przesłanymi dokumentami. Google nie przyjmuje dokumentów skompresowanych, linków do folderów ani zrzutów ekranu ze stronami internetowymi. Dokumenty muszą być czytelne, bez odblasków ani rozmytego tekstu.

Co się stanie, jeśli nie ukończę procesu weryfikacji działalności biznesowej w terminie?

Jeśli w określonym terminie nie przejdziesz weryfikacji działalności biznesowej oraz wszystkich wymaganych weryfikacji w ramach programu weryfikacji reklamodawców (w stosownych przypadkach), Twoje konto Google Ads zostanie wstrzymane. W niektórych przypadkach możemy wstrzymać Twoje konta Google Ads natychmiast po rozpoczęciu programu weryfikacji działalności biznesowej. Oznacza to, że Twoje reklamy nie będą się wyświetlać do czasu przejścia weryfikacji.

Powiadomiono mnie, że nie udało mi się przejść procesu weryfikacji działalności biznesowej. Co to oznacza?

Jeśli nie możemy zweryfikować Twojej działalności biznesowej po sprawdzeniu przesłanych informacji, wyślemy Ci stosownego e-maila i powiadomienia na koncie, w których wyjaśnimy, dlaczego weryfikacja się nie powiodła. Poniżej znajdziesz wyjaśnienia poszczególnych powodów.

Informacje są niespójne lub niezgodne z informacjami podanymi na Twoim koncie Google Ads

Informacje przesłane w formularzu weryfikacyjnym są niespójne z informacjami w przesłanych dokumentach. Oto częste powody niespójności:
 • Podana nazwa organizacji jest niezgodna z nazwą organizacji w przesłanym dokumencie rejestracyjnym.
 • Podane imię i nazwisko są niezgodne z imieniem i nazwiskiem w przesłanym dokumencie tożsamości ze zdjęciem wydanym przez organ państwowy.

Twoje odpowiedzi w formularzu weryfikacyjnym nie powinny też zaprzeczać dotychczasowym informacjom podanym na Twoim koncie Google Ads.

Oto częste powody niespójności:

 • Dane w formularzu weryfikacyjnym (np. nazwa w komunikacie wyświetlanym w reklamie, adres firmy) są niezgodne z nazwą na Twoim koncie Google Ads.
 • Podana witryna jest nieprawidłowa lub nie jest powiązana z Twoim kontem Google Ads (np. witryna nie jest powiązana z żadną reklamą na Twoim koncie).

Za mało informacji o relacjach biznesowych związanych z Twoim kontem

W przesłanym formularzu weryfikacyjnym stwierdzasz, że Twoja firma ma powiązania z innymi firmami, lub zidentyfikowaliśmy takie powiązanie w procesie weryfikacyjnym, ale nie podajesz informacji umożliwiających potwierdzenie tych relacji.
W formularzu weryfikacyjnym podaj szczegółowe informacje o wszystkich relacjach w ramach łańcucha wartości. Mogą to być m.in. informacje o:
 • agencjach marketingowych z dostępem do Twojego konta Google Ads;
 • usługodawcy, jeśli jest nim inna firma;
 • właścicielu domeny, jeśli jest inna firma;
 • innych podmiotach, które mogą brać udział w prowadzeniu Twojego konta Google Ads (np. logować się na nie).

Będziemy także potrzebować informacji potwierdzających poszczególne relacje biznesowe. Prześlij odpowiednie dokumenty, takie jak:

 • dokumenty potwierdzające powiązania z innymi markami lub podmiotami zaangażowanymi w realizację zamówienia, np. oficjalną umowę lub oficjalny kontrakt;
 • dokument wyjaśniający relację biznesową z firmą zewnętrzną lub właścicielem marki sporządzony na papierze firmowym;
 • inne odpowiednie dokumenty, np. fakturę lub e-maila od innej firmy, które pomogą nam zweryfikować Twoje stwierdzenia.

Jeśli powyższe dokumenty są niedostępne, podaj unikalny identyfikator i adres witryny weryfikacyjnej, dzięki której możemy potwierdzić daną relację biznesową.

Uwaga: możesz ukryć lub usunąć dowolne zastrzeżone informacje lub dane osobowe.

Za mało informacji o dostawcy towarów lub usług

Informacje przekazane w formularzu weryfikacyjnym nie wyjaśniają w przejrzysty sposób, kto dostarcza produkty lub usługi klientom końcowym.
Na przykład: jeśli jesteś sprzedawcą lub prowadzisz marketing afiliacyjny, podaj szczegółowe dane firmy dostarczającej towary i usługi klientowi końcowemu, takie jak:
 • nazwa;
 • dane kontaktowe;
 • dokumenty potwierdzające powiązania z innymi markami lub podmiotami zaangażowanymi w realizację zamówienia, np. oficjalną umowę lub oficjalny kontrakt.
Uwaga: możesz ukryć lub usunąć dowolne zastrzeżone informacje lub dane osobowe.

Za mało dokumentów dotyczących Twojej tożsamości i licencjonowania 

W przesłanym formularzu zaznaczasz, czy wypełniasz go jako osoba fizyczna czy reprezentujesz organizację lub niezarejestrowaną firmę.

W zależności od tego prosimy o dodatkowe dokumenty w celu potwierdzenia Twojej tożsamości.

Jeśli reprezentujesz organizację, prześlij takie dokumenty jak:

 • dowód zarejestrowania firmy lub rejestrację urzędową firmy;
 • niezbędne licencje, jeśli prowadzisz działalność w branży, która ich wymaga (np. ochrona zdrowia, wynajem samochodów, finanse).

Jeśli wypełniasz formularz jako osoba fizyczna lub reprezentujesz niezarejestrowaną firmę, prześlij dokumenty wymienione w formularzu weryfikacyjnym.

Uwaga: możesz ukryć lub usunąć dowolne zastrzeżone informacje lub dane osobowe.

Problemy z przesłanymi dokumentami

Upewnij się, że przesłane dokumenty spełniają następujące kryteria:

 • Dokumenty są zapisane w dopuszczalnym formacie: PDF, JPG, JPEG lub PNG.
 • Dokumenty są ważne i prawidłowe.
 • Dokumenty zawierają podpis i datę.
 • Dokumenty zostały przesłane w kolorze, jeśli oryginalne dokumenty są kolorowe.
 • Dokumenty są kompletne (zawierają wszystkie strony).

W procesie weryfikacji nie przyjmujemy następujących dokumentów:

 • dokumentów skompresowanych lub linków do folderów;
 • nieczytelnych lub rozmytych dokumentów (dokumenty muszą być czytelne, bez odblasków ani rozmytego tekstu);
 • zrzutów ekranu ze stronami internetowymi.
Uwaga: możesz ukryć lub usunąć dowolne zastrzeżone informacje lub dane osobowe.

Nie udało nam się zweryfikować Twojej tożsamości

Nie mogliśmy zweryfikować Twojej tożsamości z co najmniej jednego z następujących powodów:
 • Podana nazwa organizacji jest niezgodna z nazwą organizacji w przesłanym dokumencie rejestracyjnym.
 • Podane imię i nazwisko są niezgodne z imieniem i nazwiskiem w przesłanym dokumencie tożsamości ze zdjęciem wydanym przez organ państwowy.
 • Nazwa w komunikacie wyświetlanym w reklamie podana w formularzu weryfikacyjnym jest niezgodna z nazwą na Twoim koncie Google Ads.
 • Kraj w Twoim profilu płatności jest niezgodny z krajem w przesłanym dokumencie rejestracyjnym lub w dokumencie tożsamości wydanym przez organ państwowy.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące zasad, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne