Потвърждаване на бизнес дейностите

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Какво представлява потвърждаването на бизнес дейностите?

За да осигурим на потребителите безопасна и надеждна практическа работа с рекламите, от рекламодателите може да бъде изискано да изпълнят програмата за потвърждаване на рекламодателя. Като част от тази програма може да Ви помолим да потвърдите информация, свързана с бизнес дейностите Ви. Това може да включва подробности за бизнеса Ви, като например:

 • Бизнес модел (например оторизиран дистрибутор, партньор, пряк доставчик на стоки/услуги)
 • Информация за регистрацията на бизнеса
 • Предлагани продукти/услуги
 • Бизнес практики
 • Връзки с рекламирани марки или трети страни, ако е приложимо.

След това Google ще използва предоставената от Вас информация за потвърждаване на бизнес дейностите Ви и показването на надпис за разкриване на информация, включваща името Ви или името на бизнеса, който представлявате, и местоположението, свързвано с рекламите, които показвате. Научете повече за прозрачността на рекламите.

Кой трябва да извърши потвърждаване на бизнес дейностите?

Това трябва да направят всички рекламодатели, избрани да извършат потвърждаване на бизнес дейностите. Когато бъдат избрани, те ще получат известие в профила и по имейл.

Примерни ситуации, при които е възможно да бъдете избрани за потвърждаване на бизнес дейностите:

 • Рекламирате по заявки за търсене, свързани с търговски марки, или по заявки на потребители в бизнес сектори или отрасли, податливи на злоупотреби и измами (например туризъм, обслужване на клиенти или техническа поддръжка и финансови услуги).
 • Рекламното Ви поведение е определено като неясно или рекламното Ви съдържание е счетено за потенциално подвеждащо.
 • Профилът Ви е бил спрян поради нарушаване на правилата на Google Ads. Може да бъдете помолени да преминете това потвърждаване като част от процедурата за обжалване на спирането на профила и отстраняване на проблемите. Профилът Ви ще остане спрян, докато програмата за потвърждаване не бъде изпълнена успешно.

Лицето, отговорно за извършване на потвърждаването, трябва да е администратор на профила, запознат с бизнес дейностите и рекламните практики за профила в Google Ads.

При определени обстоятелства е възможно да поставим профили на рекламодатели на пауза незабавно при стартиране на програмата за потвърждаване на рекламодателя. Това означава, че рекламите на рекламодателите няма да могат да се показват до успешното завършване на програмата. Научете повече за причините за незабавно поставяне на профила на пауза при потвърждаване на рекламодателя тук.

Трябва да изпълните успешно всички изисквания на програмата за потвърждаване на рекламодателя, за да възобновите показването на реклами в профила си. Рекламодателите не трябва да създават нови профили по време на или след неуспешен процес на потвърждаване, тъй като следващите профили може също да бъдат поставени на пауза.

Как мога да извърша потвърждаване на бизнес дейностите?

В профила си в Google Ads рекламодателите могат да стартират, да наблюдават състоянието и напредъка на потвърждаването си, както и да преглеждат причините за неуспешно потвърждаване (ако е приложимо). Вижте поетапното ръководство по-долу.

Забележка: Инструкциите по-долу са част от новия дизайн на практическата работа на потребителите на Google Ads. За да използвате предишния дизайн, кликнете върху иконата „Облик“ и изберете Използване на предишния дизайн. Ако използвате предишната версия на Google Ads, прегледайте картата за бързи справки или използвайте лентата за търсене в горния навигационен панел на Google Ads, за да намерите страницата, която търсите.

Поетапно ръководство

 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата „Таксуване“ Икона за таксуване, след което – върху Потвърждаване на рекламодателя. Може да отворите тази страница и чрез подканите и известията в профила.

Това изображение илюстрира къде в Google Ads могат да бъдат потвърдени бизнес дейностите.

 1. Проверете дали на страницата, под секцията „Вашето състояние“, не се показва една от стъпките по-долу. Това показва, че трябва да извършите потвърждаване на бизнес дейностите.
  • Потвърждаване на бизнес дейностите Ви
  • Потвърждаване на бизнес дейностите на клиента Ви.

Ако нито една от стъпките не се показва на страницата, вероятно от Вас не се изисква да извършите потвърждаване на бизнес дейностите.

 1. Кликнете върху Начало до стъпката и попълнете формуляра за кандидатстване.

Имайте предвид следното, когато попълвате формуляра:

 • Предоставяйте подходящи документи, достатъчни за потвърждаване на самоличността Ви. Ако например сте организация, трябва да предоставите документ за регистрация на бизнеса. Може да е необходимо да предоставите и лиценз, ако сте в сектор, в който се изисква бизнесът да е регистриран (например здравеопазване, коли под наем, финанси).
 • Трябва да предоставяте едно и също име и/или държава във всичките си отговори и документи.
 • Предоставяйте достатъчно информация за това кой предоставя продукта или услугата на крайния клиент. Ако сте дистрибутор и/или извършвате дейности, свързани с маркетинг чрез партньорски програми, предоставете подробности (напр. име, данни за връзка и документи, установяващи взаимоотношенията) за бизнеса, доставящ продукта или услугата на крайния клиент.
 • Включете подробности за всички взаимоотношения, участващи във веригата за създаване на стойност на бизнеса Ви (напр. маркетингови агенции с достъп до профила Ви в Google Ads, краен доставчик на услугата, хост и собственик на домейна). Изпратете след това съответните документи за потвърждаване на всяко от взаимоотношенията (напр. официално споразумение или договор, документ, изясняващ бизнес отношенията на фирмена бланка).
 • Трябва да има съответствие между отговорите Ви във формуляра за потвърждаване, както и с информацията, предоставена от Вас в профила Ви в Google Ads. Например посочете уебсайт, който е валиден и свързан с профила Ви в Google Ads.
 • В предоставените документи не трябва да има технически проблеми. Google не приема компресирани документи, връзки към папки или екранни снимки на уеб страници. Документите също така трябва да се четат ясно, без отблясъци или замъглен текст.

Какво ще стане, ако не извърша потвърждаването на бизнес дейностите до крайния срок?

Профилът Ви в Google Ads ще бъде поставен на пауза, ако преди крайния срок не завършите успешно потвърждаването на бизнес дейностите и всички други потвърждавания, изисквани от програмата за потвърждаване на рекламодателя (ако е приложима). При определени обстоятелства е възможно да поставим профилите Ви в Google Ads на пауза незабавно при стартиране на програмата за потвърждаване на бизнес дейностите. Това означава, че рекламите Ви няма да могат да се показват, докато не завършите успешно програмата.

Получих известие, че потвърждаването на бизнес дейностите ми е неуспешно. Какво означава това?

Ако не успеем да потвърдим бизнес дейностите Ви, след като прегледаме предоставената от Вас информация, ще Ви изпратим известие по имейл, а в профила си ще видите подкани, с които Ви информираме какви са причините за неуспешното потвърждаване. Вижте по-долу обяснение на всяка причина за неуспех.

Информацията е непоследователна или не съответства на профила Ви в Google Ads

Информацията, предоставена от Вас във формуляра за потвърждаване, не съответства на информацията в изпратените документи. Някои често срещани примери за несъответствие включват следното:
 • Въведеното име на организацията не съвпада точно с името на организацията в изпратения документ за регистрация.
 • Въведеното име не съответства точно на името в изпратения официален документ за самоличност със снимка.

Освен това отговорите Ви във формуляра за потвърждаване не трябва да противоречат на съществуващата информация в профила Ви в Google Ads.

Някои често срещани примери за несъответствие включват следното:

 • Данни, посочени във формуляра за потвърждаване (като име в надписа за разкриване на информация, адрес на дружеството и др.) не съвпадат с името в профила Ви в Google Ads.
 • Предоставеният уебсайт е невалиден или не е свързан с профила Ви в Google Ads (т.е. уебсайтът не е свързан с реклами в профила Ви).

Няма достатъчно информация за бизнес отношения, свързани с профила Ви

В изпратения формуляр за потвърждаване сте посочили, че дружеството Ви има взаимоотношения с други бизнеси, или такова е установено като част от прегледа, но не сте предоставили достатъчно информация, за да можем да го потвърдим.
При попълване на формуляра за потвърждаване включете данни за всички взаимоотношения, участващи във веригата за създаване на стойност, като това може да включва, без изброяването да е изчерпателно:
 • маркетингови агенции с достъп до профила в Google Ads;
 • краен доставчик на услугата, ако е различен;
 • собственик на домейна, ако е различен;
 • други страни, които може да имат връзка с профила в Google Ads (напр. с възможност за влизане в профила в Google Ads).

Освен това ще ни е необходима информация за потвърждаване на всяко взаимоотношение. Изпратете съответните документи, като например, но без да се ограничават до:

 • документи, доказващи отношенията с други участващи марки или страни, като официално споразумение или договор;
 • документ, изясняващ бизнес отношенията или собственика на марката, на негова фирмена бланка;
 • други валидни документи, като фактура или имейл от другото дружество, с чиято помощ можем да потвърдим претенциите Ви.

Ако посочените по-горе документи не са налице, предоставете уникален идентификатор или уебсайт за проверка, където отношенията могат да бъдат потвърдени.

Забележка: Можете да скриете или редактирате всяка собствена или лична информация.

Няма достатъчно информация за доставчика на стоки или услуги

Информацията във формуляра за потвърждаване не е достатъчна, за да разберем кой предоставя продуктите или услугите на крайните клиенти.
Ако сте дистрибутор и/или извършвате дейности, свързани с маркетинг чрез партньорски програми, посочете подробности за бизнеса, доставящ стоките и услугите на крайния клиент, като например, но без да се ограничават до:
 • име;
 • информация за връзка;
 • документи, доказващи отношенията с други участващи марки или страни, като официално споразумение или договор;
Забележка: Можете да скриете или редактирате всяка собствена или лична информация.

Няма достатъчно документи за самоличността и лицензирането Ви

При изпращането на формуляра за потвърждаване сте били помолени да се идентифицирате като едно от следните: организация, физическо лице или нерегистриран бизнес.

Молим да ни предоставите допълнителни документи, в зависимост от това като кое от горните сте се идентифицирали, за да потвърдим самоличността Ви.

Ако сте организация, трябва да ни изпратите документи, като например:

 • регистрация на бизнеса/регистрации от държавата;
 • лицензи, необходими за функциониране на бизнеса, ако сте в сектор, в който се изисква регистриране на бизнеса (напр. здравеопазване, коли под наем, финанси и т.н.).

Ако сте физическо лице или нерегистриран бизнес, предоставете документите, посочени във формуляра за регистрация.

Забележка: Можете да скриете или редактирате всяка собствена или лична информация.

Проблеми с изпратените документи

Изпратените документи трябва да отговарят на критериите по-долу:

 • Документите трябва да са в приемлив формат – PDF, JPG, JPEG или PNG.
 • Изискваните документи са приемливи и валидни.
 • Документите са с подпис и дата.
 • Качените документи са цветни, ако оригиналният документ е цветен.
 • Предоставени са всички страници на документа.

Следните документи не се приемат като част от процеса на потвърждаване:

 • Компресирани документи или връзки към папки.
 • Нечетливи или замъглени документи. Документите трябва да се четат ясно, без отблясъци или замъглен текст.
 • Екранни снимки на уеб страници.
Забележка: Можете да скриете или редактирате всяка собствена или лична информация.

Самоличността Ви не бе потвърдена

Не успяхме да потвърдим самоличността Ви поради една или повече от следните причини:
 • Въведеното име на организацията не съвпада точно с името на организацията в изпратения документ за регистрация.
 • Въведеното име не съответства точно на името в изпратения официален документ за самоличност със снимка.
 • Името в надписа за разкриване на информация във формуляра за потвърждаване не съвпада с името в профила Ви в Google Ads.
 • Държавата в потребителския профил за плащания не съвпада с държавата в изпратения документ за регистрация и/или официален документ за самоличност.

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню