Потвърждаване на бизнес дейностите

Потвърждаване на бизнес дейностите

Като част от програмата на Google за потвърждаване на рекламодателя може да Ви помолим да потвърдите информацията за бизнес дейностите си. Това може да включва подробности за бизнеса Ви, като например:

  1. Бизнес модел (например оторизиран дистрибутор, партньор, пряк доставчик на стоки/услуги)
  2. Информация за регистрацията на бизнеса
  3. Предлагани продукти/услуги
  4. Бизнес практики
  5. Връзки с рекламираните марки или трети страни, ако е приложимо.

Лицето, отговорно за извършване на потвърждаването, трябва да е администратор на профила, запознат с бизнес дейностите и рекламните практики за профила в Google Ads.

В зависимост от отговорите в анкетата може да бъдете помолени за документи в помощ на процеса на потвърждаване. Те се използват за предоставяне на контекст и потвърждаване на информацията, която сте споделили в анкетата.

Рекламодателите, чиито профили са били спрени поради нарушаване на правилата на Google Ads, също може да бъдат помолени да преминат това потвърждаване като част от процедурата за обжалване на спирането на профила и отстраняване на проблемите. В този случай профилите на рекламодателя ще останат спрени, докато програмата за потвърждаване не бъде завършена успешно.

Причини за неуспешно потвърждаване на бизнес дейностите

Рекламодателите ще разполагат с 30 дни, за да изпълнят успешно потвърждаването на бизнес дейностите и всички други необходими потвърждавания по програмата за потвърждаване на рекламодателя (ако е приложимо). Неизпълнението или неспазването на свързаните с потвърждаването на бизнес дейностите изисквания ще доведе до поставяне на профила на пауза. Имайте предвид, че поставянето на пауза ще се прилага след 30-ия ден само ако рекламодателите не са изпълнили или не са спазили изискванията. Профилът ще бъде поставен на пауза в следните случаи:

 неуспешно попълване на формуляра за потвърждаване на бизнес дейностите в рамките на посочения период от време;

 изпращане на непълна информация по време на програмата за потвърждаване.

Освен това след преглед на информацията, предоставена по време на потвърждаването на бизнес дейностите, Google може да счете бизнес модела, дейностите или практиките Ви за неясни. Това може да се дължи на няколко причини, а не само на следните:

 предоставяне на непоследователна или неточна информация по време на програмата за потвърждаване;

 непотвърдени взаимоотношения с трети страни или рекламирани търговски марки, ако е приложимо;

 липса на информация или яснота относно крайния доставчик на рекламираните продукти или услуги;

 неподходящи, недостатъчни или невалидни документи.

При определени обстоятелства е възможно да поставим профили на рекламодатели на пауза незабавно при стартиране на програмата за потвърждаване на рекламодателя. Това означава, че рекламите на рекламодателите няма да могат да се показват до успешното завършване на програмата. Научете повече за причините за незабавно поставяне на профила на пауза при потвърждаване на рекламодателя тук.

Забележка: Рекламодателите трябва да изяснят и обосноват предоставянето на рекламираните продукти или услуги с ясни и точни отговори във формуляра за потвърждаване. Ако сте посочили, че предварително попълненият уебсайт във формуляра Ви за потвърждаване не е свързан с Вашия идентификатор на клиент, моля, уверете се, че сте предоставили алтернативен уебсайт и че URL адресът не е невалиден и се показва в профила Ви в Google Ads. Информацията във формуляра за потвърждаване трябва да съответства на тази, която сте предоставили в профила си в Google Ads.

Можете да предоставите следното, за да докажете взаимоотношенията си с рекламираните марки или бизнеси: уникални идентификатори, уебсайтове за потвърждаване, данни за връзка на лица, наети от трети страни, или документи (включително споразумение, договор или документ на фирмена бланка, изясняващ бизнес отношенията с третата страна или собственика на марката).

Трябва да изпълните успешно всички изисквания на програмата за потвърждаване на рекламодателя, за да възобновите показването на реклами в профила си. Рекламодателите не трябва да създават нови профили по време на или след неуспешен процес на потвърждаване, тъй като следващите профили може също да бъдат поставени на пауза.

Инструмент за отстраняване на неизправности
  1. Ако нямате възможност да извършите потвърждаването или не сте го преминали успешно, профилът Ви в Google Ads ще бъде поставен на пауза. Имайте предвид, че поставянето на пауза ще се прилага след 30-ия ден само ако рекламодателите не са изпълнили или не са спазили изискванията.
  2. Можете да изпратите формуляра отново, за да извършите успешно потвърждаването. Уверете се, че сте предоставили цялата необходима информация във формуляра. Повечето изпратени формуляри се преглеждат в рамките на 5 – 7 работни дни, но за някои от тях може да е нужно повече време, ако прегледът е по-сложен.
  3. Ако считате, че сме допуснали грешка, свържете се с нас за съдействие.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
false
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73067