Nội dung cập nhật đối với Chính sách về chương trình xác minh danh tính nhà quảng cáo (tháng 1 năm 2022)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào ngày 27 tháng 1 năm 2022, Google sẽ cập nhật chính sách về chương trình xác minh danh tính nhà quảng cáo để bổ sung 51 khu vực mới vào chương trình xác minh. Google sẽ bắt đầu yêu cầu những nhà quảng cáo đã đăng ký ở Albania, Andorra, Angola, Antigua và Barbuda, Armenia, Belize, Bosnia và Herzegovina, Brunei, Burundi, Cape Verde, Chad, Comoros, Cộng hoà Dân chủ Congo, Dominica, Eswatini (tên cũ là Swaziland), Fiji, Gabon, Gambia, Gibraltar, Greenland, Grenada, Iraq, Bờ Biển Ngà, Lào, Lesotho, Liberia, Libya, Mauritania, Mayotte, Moldova, Monaco, Montserrat, Namibia, Nauru, New Caledonia, Niue, Bắc Macedonia, Papua New Guinea, San Marino, São Tomé và Príncipe, Senegal, Seychelles, Somalia, Sri Lanka, Tajikistan, Tunisia, Turkmenistan, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, Venezuela, Yemen và Zimbabwe hoàn tất chương trình xác minh danh tính nhà quảng cáo. Chương trình này sẽ được triển khai theo từng giai đoạn. Chính sách về chương trình xác minh danh tính nhà quảng cáo có nêu các tiêu chí mẫu về những nhà quảng cáo có thể được ưu tiên. 

 

(Đăng vào tháng 1 năm 2022)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính