Nội dung cập nhật đối với Chương trình xác minh nhà quảng cáo của Google (Tháng 3 năm 2022)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 3 năm 2022, Google sẽ hợp nhất các chương trình Xác minh danh tính nhà quảng cáoXác minh hoạt động kinh doanh hiện tại thành một chương trình Xác minh nhà quảng cáo hợp nhất để đơn giản hoá và cải thiện trải nghiệm của nhà quảng cáo. Tương tự như cách thức hiện tại, những nhà quảng cáo được lựa chọn để tham gia Chương trình xác minh nhà quảng cáo sẽ nhận được thông báo qua email và trong tài khoản.

Theo chương trình này, nhà quảng cáo sẽ phải bắt đầu quy trình xác minh trong vòng 30 ngày và sẽ có thêm 30 ngày nữa để hoàn thành tất cả yêu cầu bắt buộc cho việc xác minh. Quy trình xác minh có thể bao gồm nhiều bước như xác minh danh tính, xác minh hoạt động kinh doanh hoặc cả hai. 

Trong Chương trình xác minh nhà quảng cáo hợp nhất này, tiến trình và biện pháp thực thi sẽ được sửa đổi, như được trình bày bên dưới.

Nội dung thay đổi:

Để chạy lại quảng cáo, nhà quảng cáo phải xác minh thành công bằng cách gửi câu trả lời cho các câu hỏi bắt buộc trong bản khảo sát cùng với tài liệu có liên quan (nếu có).

 • Giới thiệu về doanh nghiệp của bạn: Trong bước đầu tiên của Chương trình xác minh nhà quảng cáo hợp nhất, Google sẽ hỏi nhà quảng cáo một vài câu hỏi cơ bản liên quan đến tài khoản Google Ads và doanh nghiệp của họ trong mục "Giới thiệu về doanh nghiệp của bạn" mới. Ví dụ: Google sẽ hỏi về ngành nghề, quốc gia thanh toán và thông tin của nhà quảng cáo để biết nhà quảng cáo đó là nhà cung cấp trực tiếp hay gián tiếp (bên thứ ba) của những sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo trên nền tảng Google Ads. Nhà quảng cáo sẽ có 30 ngày để gửi câu trả lời. Nếu đến hết ngày thứ 30 mà nhà quảng cáo vẫn chưa gửi câu trả lời, tài khoản của họ sẽ bị tạm dừng.
 • Nội dung cập nhật đối với tiến trình xác minh: Câu trả lời cho các câu hỏi trong mục "Giới thiệu về doanh nghiệp của bạn" sẽ xác định các yêu cầu cho việc xác minh và hướng dẫn nhà quảng cáo đến các bước xác minh bổ sung tiếp theo, có thể là xác minh danh tính, xác minh hoạt động kinh doanh hoặc cả hai (xem mục "Nội dung cập nhật đối với tiêu chí lựa chọn nhà quảng cáo" ở bên dưới). Nhà quảng cáo sẽ có 30 ngày để hoàn tất các bước xác minh bổ sung này. Nếu nhà quảng cáo chưa xác minh thành công hoặc không hoàn thành các yêu cầu cho việc xác minh trong khoảng thời gian quy định, tài khoản của họ sẽ bị tạm dừng. Xin lưu ý rằng tài khoản của nhà quảng cáo sẽ chỉ bị tạm dừng nếu đến hết ngày thứ 30 mà họ vẫn chưa xác minh thành công hoặc không hoàn thành các yêu cầu.
  • Đối với quy trình Xác minh danh tính: Trước đây, nhà quảng cáo có 30 ngày để bắt đầu quy trình xác minh và có thêm 30 ngày nữa để xác minh thành công danh tính.
  • Đối với quy trình Xác minh hoạt động kinh doanh: Trước đây, nhà quảng cáo có 21 ngày để xác minh thành công hoạt động kinh doanh và được thông báo trước 7 ngày về việc tạm ngưng tài khoản.
  • Đối với quy trình Xác minh nhà quảng cáo hợp nhất: Giờ đây, nhà quảng cáo sẽ có 30 ngày để trả lời các câu hỏi trong mục "Giới thiệu về doanh nghiệp của bạn" và có thêm 30 ngày nữa để hoàn thành xong tất cả các bước xác minh bắt buộc (có thể bao gồm việc xác minh danh tính, xác minh hoạt động kinh doanh hoặc cả hai).
 • Nội dung cập nhật đối với quy trình Xác minh hoạt động kinh doanh: Để giảm gánh nặng quản lý và để cung cấp trải nghiệm nhất quán và đồng bộ cho nhà quảng cáo, chúng tôi sẽ điều chỉnh các biện pháp thực thi đối với tất cả các yêu cầu cho quy trình xác minh trong Chương trình xác minh nhà quảng cáo.  Theo đó, nếu nhà quảng cáo chưa xác minh thành công hoặc không đáp ứng các yêu cầu cho việc xác minh hoạt động kinh doanh (nếu được yêu cầu), thì tài khoản của họ sẽ bị tạm dừng thay vì bị tạm ngưng. Điều này có nghĩa là tài khoản của nhà quảng cáo sẽ vẫn hoạt động, nhưng quảng cáo của họ sẽ không thể phân phát cho đến khi họ xác minh thành công. Xin lưu ý rằng tài khoản của nhà quảng cáo sẽ chỉ bị tạm dừng nếu đến hết ngày thứ 30 mà họ vẫn chưa xác minh thành công hoặc không hoàn thành các yêu cầu. 

  Để chạy lại quảng cáo, nhà quảng cáo phải xác minh thành công bằng cách gửi câu trả lời cho các câu hỏi bắt buộc trong bản khảo sát cùng với tài liệu có liên quan (nếu có).

 • Nội dung cập nhật đối với tiêu chí lựa chọn nhà quảng cáo: Trong Chương trình xác minh nhà quảng cáo hợp nhất, chúng tôi sẽ kết hợp tiêu chí lựa chọn nhà quảng cáo của các chương trìnhXác minh danh tính nhà quảng cáoXác minh hoạt động kinh doanh hiện tại để mang đến trải nghiệm hài hoà hơn, đồng thời bổ sung thêm tiêu chí để tăng thêm một lớp bảo vệ cho người dùng, cũng như làm rõ những trường hợp mà tài khoản của nhà quảng cáo có thể bị tạm dừng ngay lập tức. Thông tin chi tiết được trình bày ở bên dưới.
  • Tiêu chí bổ sung: Google có thể yêu cầu nhà quảng cáo hoàn tất Chương trình xác minh nhà quảng cáo nếu, giả sử, họ đang quảng cáo theo những cụm từ tìm kiếm có liên quan đến thương hiệu hoặc cụm từ tìm kiếm của người dùng trong những ngành hoặc ngành nghề kinh doanh dễ xảy ra hành vi bất chính, gian lận và lừa đảo (chẳng hạn như du lịch, dịch vụ khách hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ tài chính). Khi một nhà quảng cáo được yêu cầu hoàn tất quy trình xác minh bổ sung, hiệu suất chiến dịch của nhà quảng cáo đó có thể bị ảnh hưởng khi quảng cáo theo một số cụm từ tìm kiếm bị hạn chế trên Google. Việc hoàn thành xong các bước xác minh được yêu cầu sẽ giúp nâng cao hiệu suất của chiến dịch (nếu có).
  • Tiêu chí để tạm dừng tài khoản ngay lập tức: Trong một số trường hợp nhất định, khi Chương trình xác minh nhà quảng cáo bắt đầu, tài khoản của nhà quảng cáo có thể bị tạm dừng ngay lập tức. Tài khoản của bạn có thể bị tạm dừng ngay lập tức vì những lý do sau:
   • Nếu chúng tôi nghi ngờ quảng cáo của bạn vi phạm các chính sách của Google Ads, ví dụ: Nội dung trình bày gây hiểu nhầm, Lời tuyên bố không đáng tin cậy, Doanh nghiệp không xác định, Các yêu cầu về tên doanh nghiệp, Gây quỹ, Sự kiện nhạy cảm và Các hành vi phối hợp lừa đảo.
   • Nếu chúng tôi nghi ngờ rằng quảng cáo hoặc phương thức kinh doanh của bạn có thể gây tổn hại về thể chất hay tiền bạc cho người dùng. Sau đây là một số ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): miêu tả sai về bản thân trong nội dung quảng cáo; cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính theo cách lừa đảo; hoặc thay mặt cho bên thứ ba cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng trái phép.
   • Nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đang cố gắng lách quy trình xác minh của chúng tôi.
   • Nếu danh tính hoặc hành vi quảng cáo của bạn bị xác định là không rõ ràng.
 • Tính minh bạch và thông tin công bố: Tương tự như quy trình xác minh danh tính hiện tại, khi thực hiện các bước xác minh danh tính và/hoặc hoạt động kinh doanh, nhà quảng cáo sẽ phải cung cấp tên pháp lý của doanh nghiệp hoặc tên cá nhân của họ cùng với tài liệu hỗ trợ xác minh cho Chương trình xác minh nhà quảng cáo hợp nhất. Dựa vào thông tin mà nhà quảng cáo cung cấp, Google sẽ hiển thị tên và vị trí của họ thông qua phần thông tin công bố trong quảng cáo.  Tìm hiểu thêm về thông tin công bố trong quảng cáo.

Chúng tôi cũng sẽ công bố thông tin về các tài khoản và chiến dịch quảng cáo của bạn trên Google Ads. Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của Google nhằm đảm bảo tính minh bạch.

Cải thiện trải nghiệm người dùng: Nhà quảng cáo sẽ có thể bắt đầu theo dõi trạng thái và tiến trình xác minh của mình, cũng như xem lý do xác minh không thành công (nếu có) trong thẻ cài đặt Hoá đơn và thanh toán của giao diện người dùng mới trong tài khoản Google Ads. Nhà quảng cáo có thể truy cập vào giao diện này thông qua lời nhắc và các thông báo trong sản phẩm. 

Các thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến phạm vi hoặc yêu cầu của những chương trình xác minh khác của Google. Chúng tôi sẽ bắt đầu triển khai những nội dung cập nhật này để đơn giản hoá trải nghiệm từ ngày 31 tháng 3 năm 2022 và tăng dần phạm vi triển khai trong suốt 2 tháng. 

(Đăng vào tháng 1 năm 2022)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính