Posodobitve Googlovega programa za preverjanje oglaševalcev (marec 2022)

Google zagotavlja prevedene različice centra za pomoč, vendar niso namenjene spremembi vsebine naših pravilnikov. Angleška različica je uradni jezik, ki ga uporabljamo za uveljavljanje pravilnikov. Če si želite ogledati ta članek v drugem jeziku, uporabite spustni meni za jezik na dnu strani.

V marcu 2022 bo Google združil sedanji program za preverjanje identitete oglaševalcev ter program za preverjanje poslovanja v enoten program za preverjanje oglaševalcev, s katerim bo oglaševalcem zagotovil poenostavljeno in izboljšano izkušnjo. Podobno, kot narekuje trenutni pristop, bodo oglaševalci obveščeni po e-pošti in prek obvestila v računu, ko bodo izbrani za sodelovanje v programu za preverjanje oglaševalcev.

V okviru tega programa bodo oglaševalci dobili poziv za začetek postopka za preverjanje v 30 dneh, nato pa bodo imeli na voljo dodatnih 30 dni, da bodo izpolnili vse obvezne zahteve glede preverjanja, ki lahko vključujejo številne korake (tudi preverjanje identitete, poslovanja ali obojega). 

V sklopu enotnega programa za preverjanje oglaševalcev bodo posodobljene časovne osi in dejanja za uveljavljanje, kar je podrobno opisano spodaj.

Kaj se bo spremenilo:

Če bo oglaševalec spet želel prikazovati oglase, bo moral uspešno opraviti preverjanje tako, da bo posredoval zahtevane odgovore v anketi ter zadevno dokumentacijo (kot je ustrezno).

 • O vašem podjetju: V prvem koraku enotnega programa za preverjanje oglaševalcev bo Google oglaševalcem zastavil nekaj osnovnih vprašanj v zvezi z njihovim računom Google Ads ter podjetjem, in sicer v novem razdelku »O vašem podjetju«. V odgovoru bodo oglaševalci na primer morali navesti svojo panogo in državo za izstavitev računov ter podatke, na podlagi katerih bo Google lažje razumel, ali so neposredni ali posredni ponudniki (tretje osebe) za izdelke ali storitve, ki jih oglašujejo na platformi Google Ads. Oglaševalci bodo imeli na voljo 30 dni časa za posredovanje odgovorov. Če oglaševalci ne bodo posredovali odgovorov v 30 dneh, bo njihov račun začasno zaustavljen.
 • Posodobitve časovnih osi preverjanja: Na podlagi odgovorov na vprašanja iz razdelka »O vašem podjetju« bomo določili zahteve za preverjanje in usmerili uporabnike na naslednje korake dodatnega preverjanja, ki lahko vključujejo preverjanje identitete, poslovanja ali obojega (glejte spodnji razdelek »Posodobitve meril za izbor oglaševalcev«). Oglaševalci bodo imeli 30 dni časa, da bodo uspešno opravili ta dodatna preverjanja. Če v tem času ne bodo uspešno opravili preverjanja ali izpolnili zahtev za preverjanje, bo njihov račun začasno zaustavljen. Upoštevajte, da bomo račun začasno zaustavili šele na koncu 30-dnevnega obdobja, če oglaševalec ne bo opravil preverjanja ali izpolnil zahtev.
  • Za preverjanje identitete: Prej so oglaševalci imeli na voljo 30 dni časa za začetek postopka preverjanja in še dodatnih 30 dni za uspešno dokončanje postopka preverjanja identitete.
  • Za preverjanje poslovanja: Prej so oglaševalci imeli na voljo 21 dni časa za uspešno dokončanje preverjanja poslovanja, glede blokade računa pa so bili obveščeni 7 dni vnaprej.
  • Za preverjanje glede enotnega preverjanja oglaševalcev: Zdaj bodo oglaševalci imeli na voljo 30 dni časa za odgovarjanje na vprašanja iz razdelka »O vašem podjetju« in še dodatnih 30 dni za uspešno dokončanje vseh obveznih preverjanj, ki lahko vključujejo tudi preverjanje identitete, poslovanja ali obojega.
 • Posodobitve preverjanja poslovanja: Ker želimo svojim oglaševalcem zagotoviti dosledno ter sinhronizirano izkušnjo in zmanjšati breme administrativnega dela, bomo uskladili dejanja za uveljavljanje za vse zahteve preverjanja v okviru programa preverjanja oglaševalcev.  Zaradi te uskladitve bo zdaj v primeru, da oglaševalec ne bo opravil preverjanja ali izpolnil zahtev postopka preverjanja poslovanja (če bo to zahtevano), njegov račun začasno zaustavljen, in ne blokiran. To pomeni, da bo račun oglaševalca ostal odprt, vendar se njegovi oglasi ne bodo mogli prikazovati, dokler ne bo uspešno dokončal tega programa. Upoštevajte, da bomo račun začasno zaustavili šele na koncu 30-dnevnega obdobja, če oglaševalec ne bo opravil preverjanja ali izpolnil zahtev. 

  Če bo oglaševalec spet želel prikazovati oglase, bo moral uspešno opraviti preverjanje tako, da bo posredoval zahtevane odgovore v anketi ter zadevno dokumentacijo (kot je ustrezno).

 • Posodobitve meril za izbiro oglaševalcev: V sklopu enotnega programa za preverjanje oglaševalcev bomo združili merila za izbiro oglaševalcev za trenutni program preverjanja identitete oglaševalcev in za program preverjanja poslovanja, da bo izkušnja bolj poenotena, vključili pa bomo tudi dodatna merila, s katerimi bomo uporabnikom zagotovili izboljšano raven zaščite, in pojasnili, v katerih primerih bodo računi oglaševalcev takoj začasno zaustavljeni. Podrobnosti so na voljo spodaj.
  • Dodatna merila: Google lahko od oglaševalcev zahteva, da dokončajo program za preverjanje oglaševalcev, če na primer oglašujejo ob poizvedbah, ki so povezane z blagovno znamko, ali uporabniških poizvedbah v panogah, ki so bolj občutljive z vidika zlorab, prevar in goljufij (npr. potovanja, storitve podpore za stranke ali tehnične podpore ter finančne storitve). Če mora oglaševalec opraviti dodatno preverjanje, morda oglaševanje ob določenih poizvedbah, ki jih Google omejuje, vpliva na uspešnost njegove oglaševalske akcije. Če oglaševalec uspešno opravi zahtevana preverjanja, bo lažje izboljšal uspešnost oglaševalske akcije (kot je ustrezno).
  • Merila za takojšnjo začasno zaustavitev računa: V nekaterih primerih lahko račune oglaševalcev začasno zaustavimo takoj, ko se program za preverjanje oglaševalcev začne. Vaš račun lahko takoj začasno zaustavimo iz teh razlogov:
   • Če sumimo, da oglasi kršijo naše pravilnike programa Google Ads, vključno z zavajajočim prikazovanjem, nezanesljivimi trditvami, neznanimi podjetji, zahtevami glede imena podjetja, zbiranjem sredstev, občutljivimi dogodki in koordiniranimi zavajajočimi postopki.
   • Če sumimo, da oglaševalske ali poslovne prakse uporabnikom povzročajo fizično ali denarno škodo. Primeri (nepopoln seznam): Napačno predstavljanje v vsebini oglasov, ponujanje finančnih izdelkov ali storitev z zavajajočimi navedbami ali ponujanje nepooblaščenih storitev za podporo za stranke v imenu drugih ponudnikov.
   • Če sumimo, da poskušate zaobiti naš postopek preverjanja.
   • Če vaša identiteta ali vedenje v sklopu oglaševanja ni jasno.
 • Preglednost in razkritja podatkov: Podobno kot zahteva trenutni postopek preverjanja identitete, bodo morali oglaševalci v sklopu korakov preverjanja identitete in/ali poslovanja posredovati uradno ime podjetja ali posameznika ter ustrezno dokumentacijo tudi za enotni program za preverjanje oglaševalcev. Na podlagi podatkov, ki jih bodo posredovali oglaševalci, bo Google prikazal ime oglaševalca in lokacijo v razkritjih podatkov v oglasih.  Preberite več o razkritju podatkov v oglasih.

V sklopu Googlovih stalnih prizadevanj za preglednost lahko podatke o vaših računih in oglaševalskih akcijah Google Ads objavimo javno.

Izboljšanje uporabniške izkušnje: Oglaševalci bodo lahko sprožili preverjanja, spremljali njihovo stanje in napredek ter si ogledali razloge za neuspešno dokončanje (če je ustrezno) v novem uporabniškem vmesniku na zavihku z nastavitvami obračunavanja in plačil v računu Google Ads. Oglaševalci lahko do tega vmesnika dostopajo prek pozivov in obvestil v izdelku. 

Te spremembe ne bodo vplivale na obseg in zahteve drugih Googlovih programov za preverjanje. Te posodobitve za poenostavitev izkušnje bomo začeli implementirati 31. marca 2022, in sicer s postopnim 2-mesečnim uvajanjem. 

(Objavljeno januarja 2022)

Je bilo to uporabno?

Kako lahko to izboljšamo?
true
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni