Updates van het Google-verificatieprogramma voor adverteerders (maart 2022)

Google biedt vertaalde versies van het Helpcenter. Het is echter niet de bedoeling dat deze de content van ons beleid veranderen. De Engelse versie is de officiële taal waarmee we ons beleid handhaven. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

In maart 2022 consolideert Google de huidige programma's voor identiteitsverificatie voor adverteerders en verificatie van bedrijfsvoering onder een uniform verificatieprogramma voor adverteerders. Hierdoor wordt de gebruikerservaring voor adverteerders eenvoudiger en beter. Net zoals nu krijgen adverteerders een melding via e-mail en in hun account als ze zijn geselecteerd voor het verificatieprogramma voor adverteerders.

Onder het uniforme programma wordt adverteerders gevraagd het verificatieproces binnen 30 dagen te starten. Ze hebben nog eens 30 dagen om te voldoen aan alle verificatievereisten. Dit proces kan uit meerdere stappen bestaan, zoals identiteitsverificatie en verificatie van de bedrijfsvoering.

Als deel van het uniforme verificatieprogramma voor adverteerders worden de tijdlijnen en handhavingsacties herzien. Hieronder staat meer informatie daarover.

Wat er verandert:

Adverteerders kunnen hun advertenties weer laten lopen als ze de gevraagde reacties op de enquête en de relevante documentatie (indien van toepassing) hebben ingediend en de verificatie met succes hebben afgerond.

 • Over uw bedrijf: In de eerste stap van het uniforme verificatieprogramma voor adverteerders stelt Google adverteerders een paar basisvragen over hun Google Ads-account en bedrijf. Deze vragen staan in het nieuwe gedeelte Over uw bedrijf. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd naar de branche en het factureringsland van de adverteerder, en naar informatie die aangeeft of de adverteerder een directe of indirecte (derde) aanbieder is van de producten en services die worden geadverteerd op het Google Ads-platform. Adverteerders hebben 30 dagen om hun antwoorden in te dienen. Als een adverteerder de antwoorden niet aan het eind van de 30e dag heeft ingediend, wordt zijn of haar account onderbroken.
 • Updates van verificatietijdlijn: De antwoorden op de vragen in het gedeelte Over uw bedrijf bepalen aan welke verificatievereisten een adverteerder moet voldoen. Deze wordt daarna geleid naar de stappen voor aanvullende verificatie: van identiteit, bedrijfsvoering of beide (zie het onderstaande gedeelte Updates van selectiecriteria voor adverteerders). Adverteerders krijgen 30 dagen om deze aanvullende verificatie met succes af te ronden. Als de verificatievereisten niet zijn ingediend of er niet aan wordt voldaan binnen de opgegeven periode, wordt het account onderbroken. Dit gebeurt aan het eind van de 30e dag, maar alleen als de adverteerder niet aan de vereisten heeft voldaan of deze niet heeft ingediend.
  • Voor identiteitsverificatie: Adverteerders kregen eerder 30 dagen om de identiteitsverificatie te starten en nog eens 30 dagen om deze met succes te doorlopen.
  • Voor verificatie van bedrijfsvoering: Adverteerders kregen eerder 21 dagen om de verificatie van bedrijfsvoering met succes te doorlopen en kregen 7 dagen vóór de opschorting van hun account een melding.
  • Voor uniforme verificatie van adverteerders: Adverteerders krijgen nu 30 dagen om de vragen in het gedeelte Over uw bedrijf te beantwoorden en nog eens 30 dagen om alle verzochte verificaties (van identiteit, bedrijfsvoering of beide) met succes te doorlopen.
 • Updates van verificatie van bedrijfsvoering: Omdat we de administratieve last willen verminderen en onze adverteerders een consistente, geïntegreerde gebruikerservaring willen bieden, brengen we de handhavingsacties op één lijn voor alle verificatievereisten onder het verificatieprogramma voor adverteerders. Als gevolg hiervan worden accounts onderbroken in plaats van opgeschort als de verificatievereisten niet zijn ingediend of er niet aan wordt voldaan (indien verzocht). Het account van de adverteerder blijft open, maar de advertenties worden pas weer weergegeven nadat dit programma met succes is afgerond. Dit gebeurt aan het eind van de 30e dag, maar alleen als de adverteerder niet aan de vereisten heeft voldaan of deze niet heeft ingediend.

  Adverteerders kunnen hun advertenties weer laten lopen als ze de gevraagde reacties op de enquête en de relevante documentatie (indien van toepassing) hebben ingediend en de verificatie met succes hebben afgerond.

 • Updates van selectiecriteria voor adverteerders: Als deel van het uniforme verificatieprogramma voor adverteerders combineren we de selectiecriteria voor de huidige programma's voor identiteitsverificatie voor adverteerders en verificatie van bedrijfsvoering. Hierdoor wordt de gebruikerservaring meer geharmoniseerd, met nieuwe, aanvullende criteria die onze gebruikers beter beschermen en met uitleg over situaties waarin adverteerdersaccounts onmiddellijk kunnen worden onderbroken. Hieronder volgt meer informatie.
  • Aanvullende criteria: Google kan adverteerders vragen het verificatieprogramma voor adverteerders af te ronden als ze bijvoorbeeld adverteren bij merkgerelateerde zoekopdrachten of zoekopdrachten van gebruikers in bedrijfsbranches die onderhevig zijn aan misbruik, bedrog en scams (zoals reizen, klant- of technische supportservices en financiële services). Als een adverteerder wordt gevraagd om aanvullende verificatie af te ronden en deze adverteert bij bepaalde beperkte zoekopdrachten van Google, kunnen zijn of haar campagneprestaties negatief worden beïnvloed. De campagneprestaties worden beter als de vereiste verificaties met succes zijn afgerond (indien van toepassing).
  • Criteria voor onmiddellijk onderbreking van een account: Onder bepaalde omstandigheden kunnen we adverteerdersaccounts onderbreken zodra het verificatieprogramma voor adverteerders wordt gestart. Uw account kan om de volgende redenen worden onderbroken:
   • Als we vermoeden dat uw advertenties in strijd zijn met ons Google Ads-beleid, waaronder ons beleid voor misleidende voorstelling, onbetrouwbare claims, niet-geïdentificeerde bedrijven, vereisten voor bedrijfsnamen, fondsenwerving, gevoelige gebeurtenissen en gecoördineerde misleidende praktijken.
   • Als we vermoeden dat uw advertenties of het bedrijfsbeleid kunnen leiden tot letsel of financiële schade bij gebruikers. Enkele voorbeelden (niet-volledige lijst): een verkeerde voorstelling van uzelf geven in uw advertentiecontent, financiële producten of services aanbieden onder valse voorwaarden of ongeautoriseerde klantensupport aanbieden namens derden.
   • Als we denken dat u ons verificatieproces probeert te omzeilen.
   • Als we van mening zijn dat uw identiteit of adverteerdersgedrag onduidelijk is.
 • Transparantie en kennisgevingen: Net als in het huidige proces voor identiteitsverificatie moeten adverteerders voor het uniforme verificatieprogramma voor adverteerders de officiële naam van hun bedrijf of hun eigen naam opgeven, samen met ondersteunende documentatie om hun identiteit en/of bedrijfsvoering te bevestigen. Google gebruikt de gegevens die adverteerders verstrekken om de naam en locatie van de adverteerder in een kennisgeving over de advertentie weer te geven. Lees meer over kennisgevingen over advertenties.

Als deel van de bredere aanpak van Google om de transparantie voor gebruikers te vergroten, maken we informatie over uw Google Ads-accounts en -advertentiecampagnes ook openbaar.

Verbeteringen van gebruikerservaring: Adverteerders kunnen hun verificaties starten, de status en voortgang bijhouden en de redenen voor afwijzing bekijken (indien van toepassing) in een nieuwe gebruikersinterface onder het tabblad Facturerings- en betalingsinstellingen in hun Google Ads-account. Adverteerders hebben toegang tot deze interface via prompts in de producten en via meldingen.

Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor het bereik of de vereisten van andere verificatieprogramma's van Google. We beginnen op 31 maart 2022 met de implementatie van deze updates om de gebruikerservaring te stroomlijnen. In de 2 daaropvolgende maanden breiden we de implementatie geleidelijk uit.

(Gepost in januari 2022)

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu