Opdateringer af Googles annoncørverificeringsprogram (marts 2022)

Google provides translated versions of our Help Center, though they are not meant to change the content of our policies. The English version is the official language we use to enforce our policies. To view this article in a different language, use the language dropdown at the bottom of the page.

I marts 2022 samler Google de nuværende programmer til identitetsverificering af annoncører og verificering af virksomhedsdrift under ét annoncørverificeringsprogram for at give annoncørerne en enklere og endnu bedre oplevelse. Som det allerede er tilfældet, underrettes annoncørerne via mail og en notifikation på kontoen, når de er blevet udvalgt til at deltage i annoncørverificeringsprogrammet.

Annoncører, der deltager i dette program, bliver bedt om at igangsætte verificeringsprocessen inden for 30 dage, og de har derefter yderligere 30 dage til at opfylde alle kravene til verificering, som kan omfatte flere trin, f.eks. verificering af deres identitet, deres virksomhedsdrift eller begge dele. 

Som en del af det samlede annoncørverificeringsprogram vil der være reviderede tidshorisonter og håndhævelsesrelaterede tiltag, som du kan læse mere om nedenfor.

Hvad bliver ændret?

For at kunne køre annoncer igen skal annoncørerne opnå verificering. Dette opnås ved at besvare undersøgelsen og indsende relevant dokumentation (hvis dette er påkrævet).

 • Om din virksomhed: I første trin af det samlede annoncørverificeringsprogram stiller Google annoncørerne et par grundlæggende spørgsmål om deres Google Ads-konto og deres virksomhed i en ny sektion med navnet "Om din virksomhed". Disse spørgsmål kan bl.a. omhandle annoncørens branche og faktureringsland samt oplysninger, der kan hjælpe Google med at forstå, om virksomheden er direkte eller indirekte udbyder (tredjepartsudbyder) af de produkter eller tjenester, der annonceres for på Google Ads-platformen. Annoncørerne har 30 dage til at sende deres svar. Hvis annoncørerne ikke sender deres svar inden for 30 dage, sættes deres konto på pause.
 • Opdateringer vedrørende tidshorisonter for verificering: Svarene fra spørgeundersøgelsen i sektionen med navnet "Om din virksomhed" afgør, hvilke krav der er til verificering, og de bruges til at guide annoncørerne til de næste trin i den yderligere verificering, som kan omfatte verificering af identitet, virksomhedsdrift eller begge dele (se sektionen "Opdateringer af udvalgskriterier vedrørende annoncører nedenfor"). Annoncørerne skal opfylde disse yderligere verificeringskrav efter senest 30 dage. Hvis ikke de opfylder kravene efter senest 30 dage, sættes deres konto på pause. Bemærk! Kontoen sættes kun på pause efter 30 dage, hvis annoncørerne ikke opfylder kravene.
  • Vedrørende identitetsverificering: Annoncørerne havde tidligere 30 dage til at igangsætte verificeringen og derefter yderligere 30 dage til at opfylde kravene til identitetsverificering.
  • Vedrørende verificering af virksomhedsdrift: Annoncørerne havde tidligere 21 dage til at opfylde kravene til verificering af virksomhedsdrift, og de blev desuden underrettet, 7 dage inden kontoen blev suspenderet.
  • Vedrørende den samlede annoncørverificering: Annoncørerne har nu 30 dage til at besvare spørgsmålene i sektionen "Om din virksomhed" og yderligere 30 dage til at opfylde alle øvrige krav til verificering, hvilket kan omfatte verificering af deres identitet, deres virksomhedsdrift eller begge dele.
 • Opdateringer vedrørende verificering af virksomhedsdrift: For at gøre administrationen så let som muligt og tilbyde en ensartet oplevelse for alle vores annoncører ensarter vi de håndhævelsesrelaterede tiltag for alle verificeringskrav med relation til annoncørverificeringsprogrammet. Som følge heraf sættes annoncørens konto på pause i stedet for at blive suspenderet, hvis den pågældende annoncør ikke opfylder kravene til verificering af virksomhedsdrift (hvis dette er påkrævet). Dette betyder, at annoncørernes konti ikke lukkes, men at der først kan vises annoncer, når de opfylder kravene til deltagelse i programmet. Bemærk! Kontoen sættes kun på pause efter 30 dage, hvis annoncørerne ikke opfylder kravene. 

  For at kunne køre annoncer igen skal annoncørerne opnå verificering. Dette opnås ved at besvare undersøgelsen og indsende relevant dokumentation (hvis dette er påkrævet).

 • Opdateringer af udvalgskriterier vedrørende annoncører: Som et led i det samlede annoncørverificeringsprogram kombinerer vi udvalgskriterierne vedrørende annoncører for de nuværende programmer til identitetsverificering af annoncører og verificering af virksomhedsdrift for at give en mere ensartet oplevelse. Dette omfatter yderligere kriterier, som tilbyder vores brugere ekstra beskyttelse, og en tydeliggørelse af de tilfælde, hvor annoncørernes konti kan blive sat på pause med det samme. Du kan læse mere herunder.
  • Yderligere kriterier: Google kan kræve, at annoncørerne opfylder kravene i annoncørverificeringsprogrammet, hvis de f.eks. annoncerer for brandrelaterede forespørgsler eller brugerforespørgsler i virksomhedskategorier eller brancher, der er udsat for misbrug, snyd og svindel (f.eks. rejsebranchen, kundesupport eller teknisk support og finansielle tjenester). Hvis en annoncør bliver bedt om at foretage yderligere verificering, kan den pågældende annoncørers kampagneeffektivitet blive påvirket, hvis der annonceres for bestemte Google-begrænsede forespørgsler. Hvis den påkrævede verificering opnås, øges kampagneeffektiviteten (hvis dette er relevant).
  • Kriterier for, at kontoen kan sættes på pause med det samme: I nogle tilfælde kan annoncørers konti blive sat på pause med det samme, når annoncørverificeringsprogrammet igangsættes. Din konto kan blive sat på pause med det samme i følgende tilfælde:
   • Hvis vi har mistanke om, at dine annoncer overtræder vores Google Ads-politikker, herunder afgivelse af vildledende oplysninger, upålidelige påstande, uidentificeret virksomhed, krav til virksomhedsnavne, anmodning om økonomiske midler, følsomme begivenheder og koordineret, vildledende praksis.
   • Hvis vi har mistanke om, at din annoncerings- eller forretningspraksis kan medføre fysisk eller økonomisk skade for brugerne. Ikke-udtømmende eksempler omfatter følgende: At give urigtige oplysninger om dig selv i dit annonceindhold, at tilbyde finansielle produkter eller tjenester under falske forudsætninger eller at tilbyde uautoriseret kundesupport på vegne af tredjeparter.
   • Hvis vi har mistanke om, at du forsøger at omgå vores bekræftelsesproces.
   • Hvis din identitet eller din annonceringsadfærd er blevet identificeret som uklar.
 • Gennemsigtighed og erklæringer: Som det også er tilfældet i den aktuelle proces vedrørende identitetsverificering, skal annoncørerne som en del af trinnene til identitetsverificering og/eller verificering af virksomhedsdrift indsende deres juridiske virksomhedsnavn eller deres personlige navn sammen med understøttende dokumentation til det samlede annoncørverificeringsprogram. Ud fra de oplysninger, som annoncørerne angiver, viser Google annoncørens navn og område via en annonceerklæring.  Få flere oplysninger om annonceerklæringer.

Som et led i Googles vedvarende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed kan vi gøre oplysninger om dine Google Ads-konti og -annoncekampagner offentligt tilgængelige.

Bedre brugeroplevelse: Annoncørerne kan igangsætte verificeringen, overvåge statussen herpå og se årsager til, at den mislykkes (hvis dette er relevant) på en ny brugerflade på fanen Fakturerings- og betalingsindstillinger på deres Google-konto. Annoncører kan få adgang til denne brugerflade via meddelelser og notifikationer i produktet. 

Disse ændringer påvirker ikke omfanget af eller kravene til Googles øvrige verificeringsprogrammer. Vi begynder at implementere disse opdateringer den 31. marts 2022 for at strømline oplevelsen med en gradvis udrulning i løbet af de efterfølgende to måneder. 

(Opslået i januar 2022)

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu