Актуализации на програмата на Google за потвърждаване на рекламодателите (март 2022 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През март 2022 г. Google ще обедини текущите програми за потвърждаване на самоличността на рекламодателя и потвърждаване на бизнес дейностите в обединена програма за потвърждаване на рекламодателите, за да осигури олекотена и подобрена практическа работа. Както досега, рекламодателите ще получават известие в профила и по имейл, когато бъдат избрани за програмата за потвърждаване.

Съгласно тази програма рекламодателите ще бъдат помолени да започнат процедурата за потвърждаване в рамките на 30 дни и ще разполагат с още 30 дни, за да изпълнят всички необходими изисквания във връзка с потвърждаването, което може да включва няколко стъпки, в т.ч. потвърждаване на самоличността, бизнес дейностите или и двете.

Като част от обединената програма за потвърждаване на рекламодателите ще бъдат ревизирани сроковете и действията за налагане на правилата, подробности за които са представени по-долу.

Какво се променя:

За да показват реклами отново, рекламодателите трябва да изпълнят успешно потвърждаването, като изпратят поисканите отговори на анкетата заедно със съответната документация (ако е приложимо).

 • Всичко за бизнеса Ви: В първата стъпка от обединената програма за потвърждаване на рекламодателите Google задава някои основни въпроси на рекламодателите, свързани с профила в Google Ads и бизнеса им, в нова секция „Всичко за бизнеса Ви“. Въпросите включват например отрасъла на рекламодателя и държавата за фактуриране, както и информация, която да помогне на Google да разбере дали рекламодателят е пряк, или косвен доставчик (трета страна) на продуктите или услугите, рекламирани на платформата на Google Ads. Рекламодателите ще разполагат с 30 дни, за да изпратят отговорите си. Ако не го направят, профилът им ще бъде поставен на пауза.
 • Актуализации на сроковете за потвърждаване: Отговорите на въпросите в секцията „Всичко за бизнеса Ви“ определят свързаните с потвърждаването изисквания и насочват рекламодателите към следващите стъпки за допълнително потвърждаване, които може да включват потвърждаване на самоличността, бизнес дейностите или и двете (вижте секцията „Актуализации на критериите за избор на рекламодатели“ по-долу). Рекламодателите ще разполагат с 30 дни, за да изпълнят успешно тези допълнителни потвърждавания. Неизпълнението или неспазването на свързаните с потвърждаването изисквания в посочения период от време ще доведе до поставяне на профила на пауза. Имайте предвид, че поставянето на пауза ще се приложи в края на 30-ия ден само ако рекламодателите не са изпълнили или спазили изискванията.
  • За потвърждаване на самоличността: Рекламодателите преди разполагаха с 30 дни, за да започнат, и още 30 дни, за да завършат успешно потвърждаването на самоличността.
  • За потвърждаване на бизнес дейностите: Рекламодателите преди разполагаха с 21 дни, за да завършат успешно потвърждаването на бизнес дейностите, заедно със 7-дневен период на предизвестие преди спиране на профила.
  • За обединеното потвърждаване на рекламодателите: Рекламодателите вече ще разполагат с 30 дни, за да отговорят на въпросите в секцията „Всичко за бизнеса Ви“, и с още 30 дни, за да изпълнят успешно всички поискани потвърждавания, което може да включва потвърждаване на самоличността, бизнес дейностите или и двете.
 • Актуализации на потвърждаването на бизнес дейностите: За да намалим административната тежест и да предоставим на рекламодателите си последователна и синхронизирана практическа работа, уеднаквяваме действията за налагане на правилата за всички изисквания по програмата за потвърждаване на рекламодателите. В резултат на това уеднаквяване неизпълнението или неспазването на изискванията за потвърждаване на бизнес дейностите (ако бъде поискано) вече ще води до поставяне на профила на пауза вместо до спирането му. Това означава, че профилите на рекламодателите ще останат активни, но рекламите им няма да могат да се показват, докато не преминат успешно тази програма. Имайте предвид, че поставянето на пауза ще се прилага в края на 30-ия ден само ако рекламодателите не са изпълнили или не са спазили изискванията.

  За да показват реклами отново, рекламодателите трябва да изпълнят успешно потвърждаването, като изпратят поисканите отговори на анкетата заедно със съответната документация (ако е приложимо).

 • Актуализации на критериите за избор на рекламодател: Като част от обединената програма за потвърждаване на рекламодателите комбинираме критериите за избор на рекламодатели за текущите програми за потвърждаване на самоличността на рекламодателя и потвърждаване на бизнес дейностите за по-хармонизирана практическа работа, като въвеждаме допълнителни критерии, с цел да осигурим допълнително ниво на защита за потребителите ни, и изясняваме случаите, при които профили на рекламодатели може да бъдат поставени на пауза незабавно. Следват подробности.
  • Допълнителни критерии: Google може да поиска рекламодателите да преминат програмата за потвърждаване на рекламодателите, ако например рекламират по заявки за търсене, свързани с търговска марка, или по заявки на потребители в бизнес сектори или отрасли, податливи на злоупотреби и измами (например туризъм, обслужване на клиенти или техническа поддръжка и финансови услуги). Когато рекламодател бъде помолен да извърши допълнително потвърждаване, това може да се отрази върху ефективността на кампаниите му, когато рекламира по определени ограничени от Google заявки. Успешното изпълнение на поисканите потвърждавания ще спомогне за подобряване на ефективността на кампаниите (ако е приложимо).
  • Критерии за незабавно поставяне на профила на пауза: При определени обстоятелства е възможно да поставим профили на рекламодатели на пауза незабавно при стартиране на програмата за потвърждаване на рекламодателите. Профилът Ви може да бъде поставен незабавно на пауза поради следните причини:
   • Ако подозираме, че рекламите Ви нарушават правилата на Google Ads, включително например правилата относно подвеждащо представяне, ненадеждни твърдения, неидентифициран бизнес, изисквания за името на бизнеса, апели за набиране на парични средства, деликатни събития и координирани подвеждащи практики.
   • Ако подозираме, че рекламирането или бизнес практиките Ви може да причинят физически или финансови вреди на потребителите. Неизчерпателните примери включват: подвеждащо представяне на рекламодателя в рекламното съдържание; предлагане на финансови продукти или услуги под фалшив предлог или предлагане на неупълномощени услуги за поддръжка на клиенти от името на трети страни.
   • Ако подозираме, че се опитвате да заобиколите процеса ни на потвърждаване.
   • Ако самоличността или рекламното Ви поведение е определено като неясно.
 • Прозрачност и разкриване на информация: Както в настоящата процедура за потвърждаване на самоличността, като част от стъпките за потвърждаване на самоличността и/или потвърждаване на бизнес дейностите рекламодателите ще трябва да изпратят и юридически регистрираното име на бизнеса си или собственото си име заедно с поддържащата документация за програмата за потвърждаване на рекламодателите. С информацията, която рекламодателите предоставят, Google ще показва името и местоположението на рекламодателя посредством разкриване на информация във връзка с рекламата. Научете повече за разкриването на информация във връзка с рекламите.

Като част от постоянните усилия на Google за постигане на прозрачност ще направим информацията за профилите Ви в Google Ads и рекламните кампании обществено достъпни.

Подобрения, свързани с практическата работа на потребителите: Рекламодателите ще могат да стартират, да следят състоянието и напредъка на потвърждаванията си, както и да преглеждат причините за неуспешно потвърждаване (ако е приложимо) в нов потребителски интерфейс в раздела за настройки в „Таксуване и плащания“ в профила си в Google Ads. Рекламодателите могат да получат достъп до този интерфейс посредством подкани и известия в продукта. 

Тези промени няма да засегнат обхвата или изискванията на други програми за потвърждаване на Google. Ще започнем прилагането на тези актуализации за оптимизиране на практическата работа на 31 март 2022 г., като постепенно увеличаваме обхвата им в продължение на два месеца.

(Публикувано през януари 2022 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню