Aktualizácia pravidiel pre politický obsah (január 2022)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

V januári 2022 spoločnosť Google aktualizuje pravidlá pre politický obsah tak, aby z nich jasne vyplývalo, že už nebude akceptovať formuláre W9 na účely overenia totožnosti v prípade overenia pre predvolebné reklamy v USA.

Namiesto nich bude spoločnosť Google pri overení identifikačného čísla zamestnávateľa (EIN) akceptovať nasledujúce formuláre:

  • akýkoľvek dokument, oznámenie alebo list vydaný alebo opečiatkovaný úradom IRS, v ktorom sú uvedené názov a číslo EIN organizácie;
  • formuláre odoslané úradu IRS, napríklad formulár 8871 alebo 990, ak sú dostupné na webových stránkach úradu IRS;
  • osvedčenia o zápise do obchodného registra;
  • najaktuálnejšie podanie pre komisiu SEC;
  • bankové výpisy nie staršie ako tri mesiace;
  • firemné úverové správy od spoločností Experian, Equifax, TransUnion alebo Dun & Bradstreet.

Všetky uvedené dokumenty musia obsahovať názov a číslo EIN organizácie. Táto zmena sa nevzťahuje na inzerentov, ktorí vykonajú overenie totožnosti inzerenta na účely overenia pre predvolebné reklamy v USA na základe čísla FEC ID alebo registračného či identifikačného čísla u regulátora štátnych volieb.

Túto aktualizáciu pravidiel začneme presadzovať od 24. januára. Účty, ktoré už overením pre predvolebné reklamy v USA prešli, nebudú musieť odoslať novú dokumentáciu.

(Uverejnené 2. decembra 2021)

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka