Aktualizacja zasad związanych z treściami politycznymi (styczeń 2022 r.)

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

W styczniu 2022 r. Google zaktualizuje zasady związane z treściami politycznymi. W ramach weryfikacji tożsamości reklamodawców nie będziemy już akceptować od podmiotów, które chcą wyświetlać reklamy wyborcze w Stanach Zjednoczonych, formularzy W9.

Aby potwierdzić swój numer identyfikacyjny pracodawcy (EIN), organizacje będą mogły przesłać następujące dokumenty:

  • dowolny dokument, dowolne powiadomienie lub pismo zawierające nazwę i numer EIN organizacji, które wydał lub opatrzył pieczęcią amerykański urząd skarbowy (IRS);
  • formularze przesyłane do IRS (np. 8871 lub 990), jeśli są dostępne na stronie internetowej IRS;
  • świadectwo założenia spółki;
  • ostatnie sprawozdanie przekazane Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC);
  • wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 3 miesięcy;
  • raport kredytowy dotyczący organizacji sporządzony przez agencję Experian, Equifax, TransUnion lub Dun & Bradstreet.

Wymienione powyżej dokumenty muszą zawierać nazwę i numer EIN organizacji. Ta zmiana nie będzie miała wpływu na reklamodawców, którzy w procesie weryfikacji tożsamości na potrzeby wyświetlania reklam wyborczych w Stanach Zjednoczonych posługują się identyfikatorem nadanym przez Federalną Komisję Wyborczą (FEC ID) albo numerem rejestracyjnym lub identyfikatorem nadanym przez stanowy organ regulacyjny ds. wyborów.

Nowe zasady zaczną obowiązywać 24 stycznia. Właściciele kont, którzy przeszli już weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam wyborczych w Stanach Zjednoczonych, nie będą musieli przesyłać nowej dokumentacji.

(Data opublikowania: 2 grudnia 2021 r.)

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne