Aktualizácia pravidiel overenia totožnosti inzerenta (január 2022)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

V januári 2022 spoločnosť Google aktualizuje svoje pravidlá overenia totožnosti inzerenta tak, aby z nich jasne vyplývalo, že už nebude akceptovať formuláre W9 na účely overenia totožnosti v prípade overenia pre USA.

Namiesto nich bude spoločnosť Google pri overení totožnosti organizácií akceptovať nasledujúce formuláre:

  • akýkoľvek dokument, oznámenie alebo list vydaný alebo opečiatkovaný úradom IRS, v ktorom je uvedený názov organizácie;
  • formuláre odoslané úradu IRS, napríklad formulár 8871 alebo 990, ak sú dostupné na webových stránkach úradu IRS;
  • osvedčenia o zápise do obchodného registra;
  • najaktuálnejšie podanie pre komisiu SEC, ktoré ma organizácia k dispozícii;
  • firemné bankové výpisy nie staršie ako tri mesiace, ak obsahujú číslo EIN organizácie;
  • firemné úverové správy od spoločností Experian, Equifax, TransUnion alebo Dun & Bradstreet.

Túto aktualizáciu pravidiel začneme presadzovať od 24. januára. Účty, ktoré začali proces overenia totožnosti inzerenta odoslaním dokumentácie pred 24. januárom, nebudú musieť odoslať novú dokumentáciu.

(Uverejnené 2. decembra 2021)

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka