Актуализация на правилата за потвърждаване на самоличността на рекламодателя (януари 2022 г.)

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През януари 2022 г. Google ще актуализира своите правила за потвърждаване на самоличността на рекламодателя, за да изясни, че за потвърждаване в САЩ повече няма да приема формуляри W9 за потвърждаване на самоличността.

Вместо това за потвърждаване на самоличността на организации Google ще приема следните формуляри:

  • всеки документ, известие или писмо, издадено или подпечатано от IRS, в което се посочва името на организацията;
  • формуляри, изпратени до IRS, като 8871 или 990, ако са налични на уебсайта на IRS;
  • сертификат за учредяване на бизнес;
  • най-скоро подадени формуляри на организацията към SEC;
  • банкови извлечения на дружеството с дата от последните 3 месеца, ако съдържат EIN номера на организацията;
  • кредитни отчети на дружества от Experian, Equifax, TransUnion или Dun & Bradstreet.

Ще започнем да прилагаме актуализацията на правилата на 24 януари. Профили, които са започнали процеса на потвърждаване на самоличността на рекламодателя, като са изпратили документи преди 24 януари, няма да трябва да изпращат нови документи.

(Публикувано на 2 декември 2021 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false
false