Thông tin cập nhật đối với Chính sách về sản phẩm và dịch vụ tài chính (tháng 1 năm 2022)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 1 năm 2022, Google sẽ cập nhật Chính sách về sản phẩm và dịch vụ tài chính để làm rõ yêu cầu đối với quảng cáo về những sản phẩm dịch vụ quản lý nợ nhắm đến Vương quốc Anh. 

Kể từ ngày 17 tháng 1 năm 2022, những nhà quảng cáo cung cấp dịch vụ quản lý nợ nhắm đến Vương quốc Anh sẽ cần tuân thủ một chính sách cập nhật để được chứng nhận. Theo chính sách này, nhà cung cấp dịch vụ quản lý nợ không cần phải được uỷ quyền để có thể giữ tiền của khách hàng. Nhà quảng cáo và nhà cung cấp các dịch vụ quản lý nợ này sẽ vẫn cần phải:  

(1) là chuyên viên thanh lý tài sản phá sản được cấp phép thuộc sự quản lý của một Tổ chức nghề nghiệp được công nhận hoặc 

(2) được Cơ quan quản lý tài chính uỷ quyền để điều chỉnh nợ và tư vấn về nợ. 

Xin lưu ý rằng chúng tôi rất mong tất cả các nhà quảng cáo đều tuân thủ luật pháp địa phương ở bất kỳ khu vực nào mà quảng cáo của họ nhắm mục tiêu đến. Chính sách này sẽ áp dụng trên toàn cầu cho tất cả các tài khoản quảng cáo những sản phẩm tài chính này. Để biết thêm thông tin, hãy đọc bài viết Giới thiệu về giấy chứng nhận sản phẩm tài chính bị hạn chế.

Google sẽ không tạm ngưng tài khoản của bạn ngay khi bạn vi phạm chính sách này mà không cảnh báo trước. Chúng tôi sẽ gửi một cảnh báo ít nhất 7 ngày trước khi tạm ngưng tài khoản của bạn.

 

Đăng vào tháng 11 năm 2021

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false