Uppdatering av policyn för finansiella produkter och tjänster (januari 2022)

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

I januari 2022 uppdaterar Google policyn för finansiella produkter och tjänster för att förtydliga kraven för annonsering om skuldrådgivningstjänster inriktade på Förenade kungariket. 

Med start den 17 januari 2022, måste annonsörer som erbjuder skuldrådgivningstjänster med inriktning på Förenade kungariket följa en uppdaterad policy för att kunna bli certifierade. Den uppdaterade policyn tar bort kravet på att leverantörer av skuldrådgivningstjänster måste vara auktoriserade att hålla kontanter för uppdragsgivares räkning. Annonsören och leverantören av dessa skuldrådgivningstjänster måste fortfarande vara något av följande:  

(1) licensierad konkursförvaltare som lyder under ett erkänt branschorgan eller 

(2) auktoriserad av Financial Conduct Authority att bedriva skuldreglering och skuldrådgivning. 

Vi förväntar oss att alla annonsörer följer den lokala lagstiftningen i de områden som deras annonser är inriktade på. Policyn gäller globalt för alla konton som annonserar om finansiella produkter. Mer information finns i Om certifiering för begränsade finansiella produkter.

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av.

 

Upplagt i november 2021

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny